Tema

Editorial

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Editorial
Nombre de crèdits: 12 ECTS
Dedicació: 300 hores
Curs: 3r / 4t
Trimestre: 2n
Àrea de coneixement: Disseny Gràfic
Tipus d’assignatura: optativa
Menció: Disseny gràfic / Interacció digital
Llengua de la docència: català/castellà
Responsable: Francesc Ribot