Tema

Disseny contemporani

Grau en Disseny
Dades descriptives de l'assignatura

Materia: CONTEXT
Crèdits: 8 ECTS
Caràcter: Formació Bàsica
Curs: 1
Trimestre: 3
Hores lectives: 60
Hores autònomes: 140
Hores de dedicació: 200
Idiomes: Català, castellà i anglés
Responsable: Ramon Faura