Tema

Dibuix de representació

Dades descriptives de l’assignatura
Dibuix de representació

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
Nombre de crèdits: 4 ECTS
Dedicació: 100 hores
Curs: 1
Trimestre: 1
Àrea de coneixement: Expressió i Representació
Tipus d’assignatura: Obligatòria
Llengua/llengües de la docència: Català i castellà