Tema

Contract

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Contract
Número de crèdits: 12 ECTS
Dedicació: 300 hores
Curs: 3r / 4t
Trimestre: 2n
Àrea de coneixement: Disseny d’Espai
Tipus d’assignatura: optativa
Menció: Disseny d’Espai
Llengua/llengües de la docència: català i castellà
Responsable: Dr. Daria de Seta