Tema

Comunicació d’interacció digital III

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Comunicació d’interacció digital III
Número de crèdits: 4 ECTS
Dedicació: 100 hores
Curs: 4t
Trimestre: 2n
Àrea de coneixement: Interacció digital
Tipus d’assignatura: optativa
Menció: Interacció Digital
Llengua de la docència: català/castellà
Responsable: Tona Monjo