Tema

Comunicació del producte III

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Comunicació del producte III
Nombre de crèdits: 4 ECTS
Dedicació: 100 hores
Curs: 4t
Trimestre: 2n
Àrea de coneixement: Disseny de producte
Tipus d’assignatura: opcional
Menció: Disseny de Producte
Llengua/llengües de la docència: català i castellà
Responsable: Roger Arquer