Agenda

Actes públics del DxCM - The city of interactions. Connectant persones i llocs

Data: -
Hora: Consulta els horaris a cada activitat
Lloc: Diversos espais


Repensar els espais públics i els serveis socials de Ciutat Vella: un programa d'actes de construcció comunitària

Tenint en compte els canvis socials i demogràfics que s'estan produint a Ciutat Vella, com es pot regenerar el seu teixit social? Com es pot construir una nova comunitat de lloc? Quins serveis socials i quins espais públics es necessiten per convertir aquestes possibilitats en una realitat?


1. The city of interactions és un programa de converses públiques l'objectiu del qual és plantejar les preguntes anteriors i explorar possibles respostes des de la perspectiva del disseny. La finalitat concreta és verificar  la possibilitat de regenerar el teixit social de Ciutat Vella considerant com "residents" no només els tradicionals i els de llarg termini, sinó també aquells que viuen al veïnat des de fa poc i aquells que es plantegen romandre-hi durant un breu període de temps.

2. És ben sabut que, per regenerar un teixit social i construir noves formes de comunitat, cal oferir a les persones oportunitats i motivacions per reunir-se, discutir i col·laborar. En el cas de Ciutat Vella, a causa de la gran diversitat dels seus habitants actuals, aquestes oportunitats i motivacions s'han d'oferir a persones amb idees molt diferents sobre què fer i com fer-ho. Com es pot superar aquesta dificultat? Com poden aquestes persones, diferents entre elles, convertir-se en una comunitat local oberta i inclusiva?

3. El programa s'articula en 5 actes, cadascun dels quals debat sobre el mateix tema –com construir una comunitat inclusiva a Ciutat Vella¬– i s'enfoca en un dels diferents grups socials que aquesta nova comunitat ha d'incloure: tant residents tradicionals i de llarga durada com turistes, immigrants i estudiants. A cada esdeveniment, per tant, es debat sobre la consideració general centrant l’atenció en un grup social específic, i es presenten les iniciatives en curs i projectes futurs per mostrar la viabilitat de la construcció comunitària de Ciutat Vella.

Elisava proposa The city of interactions en el marc del seu programa Design for City Making. Cada acte, tenint en compte l'especificitat del seu tema, es coorganitza amb diferents socis i es duu a terme en diferents llocs significatius de Ciutat Vella. Per tant, cada acte i el programa en el seu conjunt ha de considerar-se no només com una àmplia investigació sobre el teixit social de Ciutat Vella, sinó també com a una oportunitat concreta perquè diferents actors socials intercanviïn idees, desenvolupin un llenguatge comú, defineixin accions de col·laboració i les comencin. Això suposa, en resum, un avanç en el procés de construcció de la comunitat.
 

Programa


Abril 2019

Una comunitat interactiva. Residents tradicionals com a membres d'una comunitat interactiva.

Com està evolucionant la comunitat de Ciutat Vella? En què es podria convertir en el futur? Podrien els residents tradicionals a llarg termini construir una comunitat que inclogui també als residents nous i als que romanen només a curt termini? Com poden els serveis públics i els espais públics donar suport a la construcció d'aquesta comunitat nova, oberta i inclusiva que impliqui tant els residents permanents com els temporals? Més informació

Maig 2019

Residents transitoris. Turistes com a membres d'una comunitat interactiva.

Poden els turistes, o almenys alguns d'ells, convertir-se en membres de la comunitat local? Com es pot transformar la condició de turista com a consumidor d’atraccions turístiques, en la de membre transitori de la comunitat? Hi ha exemples en què els turistes participen en activitats basades en la comunitat? Quin podria ser el paper dels serveis públics per ajudar al fet que això passi? Més informació

Juny 2019

Residents recents. Els immigrants com a membres d'una comunitat interactiva.

Poden les persones amb orígens ètnics i culturals diferents enriquir una comunitat? Com es pot reconèixer i valorar (més) aquesta contribució? Hi ha exemples en què s'hagi explotat aquest potencial? Quins serveis públics es necessiten per sostenir aquesta comunitat altament diversificada? Més informació

Setembre 2019

Residents productius. Artesans com a membres d'una comunitat interactiva.

Poden els artesans locals i altres fabricants contribuir a regenerar la comunitat mitjançant la creació d'oportunitats d'ocupació, ingressos econòmics i dinamisme cultural? Existeixen alguns sistemes de productes i serveis que poden fomentar que aquestes activitats productives s'integrin millor en la vida de la comunitat local? Quin podria ser per a ells la infraestructura més adequada?

Octubre 2019

Residents creatius.  Els estudiants com a membres d'una comunitat interactiva.

Poden els estudiants i professors actuar com a membres de la comunitat local i convertir-se en agents que afavoreixin la seva regeneració? I viceversa: com es converteixen aquestes iniciatives en part dels seus processos d'aprenentatge? Existeixen algunes iniciatives en curs que aclareixin aquesta possibilitat? Quins serveis públics podrien emparar aquests processos?