Accés i Admissió

Requisits d'accès

El títol de màster o postgrau requerirà com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster o postgrau, segons sigui el cas.

Selecció de candidats

La selecció dels estudiants es realitza en funció de la formació acadèmica, les aptituds, l'experiència professional i la motivació dels candidats que volen cursar el programa.

Si vols estudiar a Elisava, una vegada comencis el procés de preinscripció hauràs de tenir preparada la següent documentació, a més de la d'índole acadèmica:

 • Curriculum vitae.
 • Carta de motivació.
 • Book amb els teus treballs més destacats en format PDF A4 i que no pesi més de 10MB (també por ser un enllaç).
 • DNI o passaport escanejat i amb 6 mesos de vigència.


Matriculació

La preinscripció a cursos de Màster i Postgrau es realitza on-line a través del nostre portal de preinscipció, on s'especifiquen els passos i els requisits per a cursar qualsevol dels nostres programes.

Una setmana abans de l'inici del curs, hauràs de formalitzar la teva matrícula de manera presencial en les instal·lacions de ELISAVA. No et preocupis, arribat el moment, nosaltres t'informarem de tots els passos que hauràs de donar.


Visats

Estudiants de fora de la UE

Quan arribis a Barcelona, et recomanem que et registris en la Ambaixada o Consolat del teu país a Espanya.

Si ets estudiant de fora de la Unió Europea (UE) i de fora del EEE (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa, per a poder romandre legalment a Espanya més de 90 dies, necessites obtenir l'autorització d'estada per estudis, que t'autoritzarà a romandre a Espanya tot el temps que durin els teus estudis i, a més, podràs viatjar si ho desitges, dins de la UE i els països que tenen signats convenis amb Espanya o la UE per a la lliure circulació de persones.  

Els tràmits que has de realitzar per a sol·licitar el teu visat:

 1. Abans de la teva arribada a Espanya: Visat d'Estudis
 2. Durant el primer mes des de la teva entrada efectiva a Espanya: TIE (Targeta d'Identitat d'Estranger)
 3. Dos mesos abans que caduqui la teva targeta: Renovació
 4. Si has de viatjar i la teva targeta està caducada: Autorització de retorn
 5. Si durant els teus estudis vols treballar: Autorització de treball
   

Estudiants de la UE

Si véns d'un Estat membre de la Unió Europea o de Liechtenstein, Islàndia, Noruega o Suïssa, tens dret a la lliure circulació i residència a Espanya.

Tot i així, tots els ciutadans comunitaris que resideixin a Espanya per un període superior a 3 mesos, tenen l'obligació de sol·licitar la seva inscripció en el Registre Central d'Estrangers. Aquesta inscripció suposarà l'expedició d'un certificat de registre i inclourà un número d'identificació d'estranger (NIE).

Per a tramitar-ho hauràs de dirigir-te a la Comissaria de Policia de la localitat on resideixis:

A) Si vius a Barcelona, en la Comissaria de Policia situada en Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona, sol·licitant cita prèvia a través de la pàgina web Seu electrònica (Accedir al procediment > Barcelona > Acceptar > Sol·licitud d'autoritzacions > Acceptar > Entrar).

B) Si vius en una altra localitat que no sigui Barcelona ni L’Hospitalet, directament en la Comissaria de Policia de la localitat on resideixis.

Documents necessaris:

 • Formulari de sol·licitud
 • Passaport o document d'identitat en vigor (original i còpia)
 • Resguard de matrícula (original i còpia)
 • Targeta sanitària europea o assegurança mèdica (original i còpia)
 • Declaració jurada de l'estudiant conforme disposa de mitjans econòmics suficients durant la seva estada a Espanya (model). La participació en programes d'intercanvi d'estudis de la Unió Europea es considera acreditació suficient per a la justificació de mitjans econòmics