Back to top

Descubrir

Grado en Diseño

Datos descriptivos de la asignatura

 

Materia: DESCUBRIR (M1)

Créditos: 8 ECTS

Carácter: Formación Básica

Curso: 1

Trimestre: 1

Horas lectivas: 60

Horas autónomas: 140

Horas de dedicación: 200

Idioma/s: Catalán, castellano e inglés

Equipo docente: Salva Fàbregas