Back to top

Usos acadèmics i terminologia específica en anglès I

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura

Usos acadèmics i terminologia específica en anglès I (10603)


Nombre de crèdits: 4 ECTS            
Dedicació:  100 hores
Curs: 3r                    
Trimestre: 1r / 3r
Àrea de coneixement: Ciències Socials
Tipus d’assignatura: obligatòria
Llengua/llengües de la docència: anglès