Back to top

Tecnologia del producte I

Grau en Disseny

Dades descriptives de l’assignatura

Tecnologia del producte I (80022)

 

Nombre de crèdits: 4 ECTS            
Dedicació:  100 hores  
Curs: 3r                    
Trimestre: 1r / 2n
Àrea de coneixement: Disseny de producte
Tipus d’assignatura: optativa 
Menció: Disseny de Producte
Llengua/llengües de la docència: català i castellà