Back to top

Tècniques II (Comunicació Gràfica)

Grau en Disseny

Dades descriptives de l'assignatura

 

Matèria: TÈCNIQUES II (COMUNICACIÓ GRÀFICA) (10332)

Crèdits: 4 ECTS

Caràcter: Obligatòria

Curs: 2

Trimestre: 3

Hores lectives: ​38,5 hores + 61,5 h (fora de classe)

Idioma/es: Català i castellà

Equip docent: Francesc Ribot