Back to top

Tècniques I (producte i espai)

Grau en Disseny
Dades descriptives de l’assignatura
Tècniques I (producte i espai) (10522)

Nombre de crèdits: 4 ECTS            
Dedicació: 100 hores
Curs: 2n                    
Trimestre: 2n
Àrea de coneixement: Àrea de Ciència i Tecnologia
Tipus d’assignatura: obligatòria
Llengua/llengües de la docència: català i castellà.