Back to top

Tècniques per al disseny d’espai III

Grau en Disseny

Dades descriptives de l’assignatura

Tècniques per al disseny d’espai III (80048)

 

Nombre de crèdits: 4 ECTS                              

Dedicació:  100 hores

Curs: 4t                                             

Trimestre: 2n

Àrea de coneixement: Disseny d’espai

Tipus d’assignatura: optativa        

Menció: Disseny d’Espai

Llengua/llengües de la docència: català i castellà