Back to top

Tècniques per al disseny d’espai I

Grau en Disseny

Dades descriptives de l’assignatura

Tècniques per al disseny d’espai I (80044)


Nombre de crèdits: 4 ECTS            
Dedicació:  100 hores
Curs: 3r                    
Trimestre: 1r / 2n
Àrea de coneixement: Disseny d’espai
Tipus d’assignatura: optativa   
Menció: Disseny d’Espai
Llengua/llengües de la docència: català i castellà