Back to top

Projecte de packaging

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Dades descriptives de l’assignatura

Projecte de packaging (70007)

Nombre de crèdits: 12 ECTS                
Dedicació:  300 hores
Curs: 3r / 4t                        
Trimestre: 2n / 3r
Àrea de coneixement: Desenvolupament de Producte
Tipus d’assignatura: optativa 
Menció: Desenvolupament de Producte
Llengua/llengües de la docència: català i castellà