Back to top

Processos i Productes Sostenibles

Grau en Disseny

Dades descriptives de l'assignatura

 

Matèria: PROCESSOS I PRODUCTES SOSTENIBLES (10431)

Crèdits: 4 ECTS

Caràcter: Obligatòria

Curs: 2

Trimestre: 3

Hores lectives: ​100 hores

Idioma/es: Català i castellà

Equip docent: Dr. Pere Llorach Massana