Back to top

Principis bàsics del disseny II

Grau en Disseny

Dades descriptives de l'assignatura

Matèria: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO (M2)

Crèdits: 8 ECTS

Caràcter: Formació Bàsica

Curs: 1

Trimestre: 2

Hores lectives: 60

Hores autònomes: 140

Hores de dedicació: 200

Idiomes: Català, castellà i anglès

Equip docent: Mariana Eidler