Back to top

Objectes, figures i espai

Grau en Disseny
Dades descriptives de l'assignatura
Objectes, figures i espai (10132)

Nombre de crèdits: 4 ECTS    
Dedicació:  38,5 hores + 61,5 h (fora de classe)
Curs: 1r               
Trimestre: 3r
Àrea de coneixement: Expressió gràfica
Tipus d’assignatura: Obligatòria
Llengua/llengües de la docència: Castellà, Català