Back to top

Metodologia de l’Enginyeria de Disseny Industrial

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial

Dades descriptives de l’assignatura

Metodologia de l’Enginyeria de Disseny Industrial (13011) 

Nombre de crèdits: 6 ECTS

Dedicació: 150 hores

Curs: 1r

Trimestre: 1r

Àrea de coneixement: Àrea de Projectes

Tipus d’assignatura: Formació bàsica

Llengua/llengües de la docència: català, castellà i anglès