Presentació

Presentació de projectes

L’intercanvi i la mobilitat d’estudiants i professors enriqueixen la formació universitària, i l’Escola els potencia establint xarxes amb centres internacionals que comprenen també el desenvolupament de programes conjunts de docència, cooperació i recerca. Estudiar a ELISAVA t’obre la porta a nous entorns acadèmics.

El valor d’aquest flux radica en la seva bidireccionalitat. Entenem que la diversitat de perfils i perspectives proporcionats pels alumnes provinents de la resta d’Espanya i d’altres països enriqueix ELISAVA. Per això, l’Escola els promou activament, en benefici d’una comunitat cada cop més plural i dinàmica.

La presència internacional d’ELISAVA s’ha anat intensificant al llarg de la seva història, en paral·lel a la consolidació del seu prestigi acadèmic. Entenem que el coneixement d’altres cultures, d’altres maneres d’aproximar-se a les disciplines impartides per ELISAVA, és un actiu bàsic en la formació dels estudiants. Per això, l’Escola t’ofereix la participació en programes d’intercanvi en què podràs contrastar altres metodologies d’aprenentatge en diferents països.

En aquest sentit, ELISAVA ha establert convenis amb més de 60 centres d’Europa, Estats Units, Canadà, Israel, Àsia, Austràlia i Amèrica Llatina, i participa en diversos programes d’intercanvi, cooperació i recerca amb institucions acadèmiques estrangeres. L’experiència ens permet confirmar que el benefici és doble: s’afavoreix la circulació del coneixement i es millora l’ensenyament de les disciplines impartides per l’Escola.

La projecció internacional d’ELISAVA s’articula a través de diferents associacions i programes. l’Escola forma part de la Xarxa Cumulus, que agrupa més de 100 institucions de renom de tot el món amb la finalitat de promoure la cooperació internacional. També és membre de la International Association for Exchange of Students for Technical Experience (iaESTE).

ELISAVA col·labora amb el Council on international Educational Exchange, una organització no lucrativa designada pel Departament d’Estat Nord-Americà per tal de gestionar els programes internacionals d’intercanvi d’estudiants.

També participa en el programa Erasmus+, promogut per la Unió Europea amb la vocació d’apropar els estudiants a Europa i Europa als estudiants.

A  més de participar en el programa Erasmus+, ELISAVA ha signat convenis bilaterals propis que li permeten ampliar la seva oferta més enllà del marc europeu; aquests convenis es troben en constant revisió, i es treballa constantment per incorporar noves destinacions a la seva oferta.


Erasmus+

Erasmus+ dóna suport a les Institucions Europees dedicades a l’Ensenyament Superior en la seva tasca formativa perquè la considera cabdal en una sèrie de funcions de vital importància per al desenvolupament d’Europa a llarg termini. Entre d’altres, aquestes funcions són les de la producció de recursos humans d’elevada qualitat, la difusió dels descobriments científics i dels coneixements avançats a través de l’ensenyament, l’adaptació a unes necessitats de competències i qualificacions sempre canviants i l’educació de futures generacions de ciutadans en un context Europeu.

En l’actualitat, el programa Erasmus+ està obert a la participació de 33 països: els 28 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’EEE (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), i dos països associats (Turquia, Antiga República Iugoslava de Macedònia).

Erasmus+ és a l’abast de tot tipus d’Institucions d’Ensenyament superior (les anomenades “Universitats”), a totes les disciplines acadèmiques i a tots els nivells de l’ensenyament superior, inclòs el doctorat.