Back to top

Accés i admissió

Requisits d'accés

Per cursar qualsevol de les Titulacions Oficials Universitàries a ELISAVA s’haurà d’haver superat una de les següents opcions: Batxillerat (en qualsevol de les seves àrees) i PAAU; Cicles Formatius de Grau Superior (totes les especialitats); prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; procediment d’accés a la universitat per a majors de 40 i 45 anys.

Per accedir a tots els estudis d’ELISAVA cal fer la preinscripció universitària través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: http://accesnet.gencat.cat (durant els mesos de juny i juliol)

Si tens algun problema fent la preinscripció o si vols més informació pots contactar amb l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de Barcelona Tel. 93 223 03 23.


Vies d’accés


Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

Estudiants amb proves d’accés a la universitat (PAU) o assimilats. (Batxillerat LOE, LOGSE, COU que hagin superat les PAU).


Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Estudiants amb títol de tècnic superior que hagin superat un cicle formatiu de grau superior, un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, o ensenyaments esportius superiors o assimilats.


Persones amb titulació universitària

Persones amb titulació universitària o assimilades.


Estudiants més grans de 25 anys, més de 40 anys i més de 45 anys

Tota la informació relativa a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys, la pots trobar al web de la Universitat Pompeu Fabra: 

https://www.upf.edu/web/graus/acces-per-als-mes-grans-de-25-anys-mes-de-...


Persones amb estudis universitaris iniciats