Back to top

Accés i admissió

Requisits d'accés

Si provens d’un sistema educatiu d’un estat membre de la Unió Europea i és la 1a vegada que accedeixes a la Universitat Espanyola o no has finalitzat estudis universitaris has de dirigir-te a: www.uned.es/accesoUE per tramitar la teva acreditació.

Per accedir a tots els estudis d’ELISAVA cal fer la preinscripció universitària través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (durant els mesos de juny, juliol i setembre).

Si tens algun problema fent la preinscripció o si vols més informació pots contactar amb l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de Barcelona Tel. 93 223 03 23.


Vies d’accés


Proves d'Accés a la Universitat (PAU)


Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)Persones amb titulació universitària


Persones amb estudis universitaris iniciats

Accés a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats. Convocatòria extraordinària 2018

Per aquesta via podran accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra (i a ELISAVA en tant que centre adscrit a la UPF) els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que, havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger, no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya, i compleixin els requisits previstos en l'article 8.3 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i modificada per acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de 9 de maig i de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer i de 6 de juliol del 2016 i de 26 d’abril de 2017. 

 

Sol·licitud

Els candidats han de presentar la sol·licitud adreçada al Director acadèmic d’ELISAVA Escola Superior de Disseny i lliurar-la a la Unitat de Gestió Acadèmica d’ELISAVA (de divendres 29 de juny a dimecres 4 de juliol de 2018, ambdós inclosos, de 08:00 a 13:00 i de 14:30 a 19:30 hores).

 

Calendari resum del procés d’admissió en convocatòria extraordinària i matrícula als estudis.

Sol·licitud d’admissió Del 29 de juny al 4 de juliol de 2018
Publicació resultats de la fase 1 30 de juliol de 2018
Sol·licitud de reconeixement i transferència Del 3 al 5 de setembre de 2018
Publicació de resultats fase 2 i resolució d’admissió 18 de setembre de 2018
Matrícula

A comunicar als admesos

Per a més informació sobre la normativa i la convocatòria (places, requisits per a l’admissió, documentació a presentar i criteris de selecció...) vegeu el següent enllaç a la plana web de la Universitat Pompeu Fabra:

https://www.upf.edu/web/graus/acces-a-un-estudi-de-grau-amb-estudis-universitaris-iniciats