Back to top

Accés i admissió

Estudis realitzats en sistemes educatius de països no membres de la UE

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va acordar en la sessió del dia 17 de febrer del 2016 la Normativa d'accés i admissió a ensenyaments oficials de grau de la UPF dels estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea amb la intenció de promoure l'accés a la Universitat d'aquest col·lectiu d'estudiants i afavorir d'aquesta manera la internacionalització a les aules de grau. La convocatòria 2018 és, en el seu conjunt, molt similar a la convocatòria 2017.


Convocatòria 2018 d'accés i admissió estudis fora UE: Bases i instruccions

Sol·licitud preinscripció

Declaració jurada

 


Persones amb estudis universitaris iniciats