Back to top

Física per al Disseny

Grau en Disseny

Dades descriptives de l'assignatura

 

Matèria: FÍSICA PER AL DISSENY (10212)

Crèdits: 6 ECTS

Caràcter: Formació bàsica

Curs: 2

Trimestre: 1

Hores lectives: 150

Idioma/es: Català i castellà

Equip docent: Martin Koch