Back to top

Experimentació de producte

Grau en Disseny

Dades descriptives de l’assignatura

Experimentació de producte (70039)

 

Nombre de crèdits: 12 ECTS            
Dedicació:  300 hores  
Curs: 3r / 4t                    
Trimestre: 2n
Àrea de coneixement: Disseny de producte
Tipus d’assignatura: optativa 
Menció: Disseny de Producte
Llengua/llengües de la docència: català i castellà