Per què estudiar a ELISAVA?

Marató creativa

1. Reconeixement Europeu (EEES)

Els estudis que oferim estan adaptats als criteris del nou marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior: els nostres estudiants tenen el reconeixement del títol i de la professió a la Unió Europea.
 

2. Trajectòria: prestigi i experiència

Per la nostra experiència i prestigi en l’àmbit de l’ensenyament del disseny i de les disciplines relacionades. Els nostres més de 50 anys d’experiència en el sector educatiu avalen la nostra qualitat.
 

3. Titulació homologada expedida per la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Som un centre docent adscrit a una universitat de renom com és la Universitat Pompeu Fabra, que expedeix tots els títols de l’Escola.
 

4. Oferta formativa, graus oficials i formació continuada

La nostra oferta formativa abasta tots els nivells de l’ensenyament i facilita la formació integral de l’alumnat en les diferents etapes de la seva formació. L’Escola imparteix Graus Oficials, així com un elevat nombre de Màsters i Postgraus que impulsen el coneixement i creixement professional de l’alumne.
 

5. Formació diferenciada, creativitat i tècnica

El nostre mètode didàctic combina la formació conceptual i tècnica que permetrà desenvolupar-te amb èxit professionalment. Cada línia formativa combina un fort sentit d’identitat i una visió pròpia de la disciplina, amb la pluridisciplinarietat que ofereix la varietat d’estudis que caracteritza l’Escola.
 

6. Especialització en perfils formatius

Gràcies a la metodologia emprada durant l’ensenyament, l’estudiant pot optar per escollir mòduls d’assignatures optatives que li permetran configurar el seu propi perfil formatiu, com a resposta a una realitat laboral diversa.
 

7. Introducció als estudiants a la universitat

Durant el primer trimestre del 1r curs,  ELISAVA dota als seus alumnes de les eines per tenir els coneixements i apropar-se de forma realista al plantejament dels seus Graus.
 

8. Tutoria i seguiment personalitzada dels alumnes

Els nostres plans d’estudi contemplen l’estudi guiat o tutorització en el procés d’autoaprenentatge de l’alumne. De forma individual o grupal, l’alumne rebrà per cada crèdit ECTS 2,5 hores d’acompanyament per part del personal docent.
 

9. Professorat altament qualificat

Perquè els més de 700 professors i col·laboradors que imparteixen classes a ELISAVA tenen una àmplia experiència docent. Col·laborem amb professionals reconeguts en els seus respectius camps d’activitat, que faciliten el contacte de l’alumne amb el món professional.
 

10. Alumnat divers

Els més de 2.000 alumnes de l’Escola provenen no només de Catalunya, sinó també de la resta d’Espanya, d’Europa, d’Àsia i d’Amèrica. ELISAVA esdevé un lloc apassionant on estudiar, treballar i aprendre. La pluridisciplinarietat de l’oferta formativa de l’Escola permet als estudiants de diferents disciplines i de diversos nivells formatius compartir, aprendre i participar en projectes multidisciplinars.
 

11. Activitats que complementen la formació

Complementem la formació a les aules amb conferències, taules rodones, workshops, exposicions, visites i esdeveniments que enforteixen els vincles entre els diversos estudis i el món professional, alhora que consoliden el sentit de formar part de la comunitat ELISAVA.
 

12. Ampliació del coneixement d’idiomes

ELISAVA forma als alumnes de manera que puguin enfrontar-se al nou marc europeu d’estudis universitaris amb totes les competències necessàries per moure’s internacionalment. Quedant recollit, al finalitzar els estudis, el coneixement de llengües de l’alumne i d’anglès tècnic dins del Suplement Europeu al Títol.
 

13. Promoció d’intercanvis internacionals

Perquè facilitem que l’estudiant realitzi intercanvis universitaris amb les millors escoles internacionals. Comptem amb convenis establerts amb més de 70 centres d’Europa, Estats Units i d’Amèrica Llatina. Participem en diversos programes d’intercanvi, cooperació i recerca amb institucions acadèmiques estrangeres com la Xarxa Cumulus, o el programa Lifelong Learning; som membres de la International Association for Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE); i col·laborem amb el Council on International Educational Exchange.
 

14. Infraestructures

Disposem d’espais polivalents i aules avançades amb els recursos necessaris perquè puguis realitzar els teus projectes. Comptem amb diferents espais de treball com el taller de maquetes; aula avançada multimèdia; laboratori d’enginyeria; aules d’informàtica equipades amb ordinadors de darrera generació MAC i PC; laboratori i estudi fotogràfic; sala d’estudiants, etc... i amb accés Wi-Fi a totes les nostres instal·lacions.
 

15. Biblioteca / Fons documental

Perquè tenim la millor biblioteca especialitzada en disseny en l’àmbit nacional, ja que compta amb un fons documental de més de 9.000 exemplars especialitzats en diferents àmbits del disseny, de l’arquitectura i de les enginyeries, i amb subscripcions a més de 100 revistes.
 

16. Realització de pràctiques professionals amb un seguiment tutoritzat

Per tal de contribuir a la professionalització i a la inserció laboral de l’alumnat a 4t curs, els alumnes poden optar a realitzar pràctiques en empreses i institucions. Aquestes pràctiques estan sotmeses a un seguiment i avaluació constant per part d’un tutor i constaran al Suplement Europeu al Títol com a experiència curricular de l’estudiant.
 

17. Alta inserció laboral

Perquè ELISAVA es troba entre les escoles universitàries amb més alta inserció laboral dels seus alumnes. Disposa d’una borsa de treball pròpia oberta a tots el estudiants.
 

18. Col·laboració amb empreses i institucions

Valorem molt especialment les relacions amb el món empresarial i institucional, atès que són els espais futurs per al desenvolupament dels nostres estudiants. Treballem diàriament per tal d’ampliar i consolidar aquestes relacions, definint estructures de treball conjunt enriquidores, tant per a les entitats col•laboradores com per als nostres estudiants, traduint aquest esforç en la signatura de convenis consolidats i estables amb empreses i institucions innovadores i capdavanteres.
 

19. Comunitat

Promovem el desenvolupament humà, comunitari i professional tant d’alumnes, antics alumnes, professors i col·laboradors de l’Escola; facilitant que es mantingui una relació estreta i fluida amb la resta de professionals; fomentant el networking, recolzant el desenvolupament professional i facilitant l’actualització de coneixements.
 

20. Ubicació privilegiada

L’emplaçament de la nostra Escola, just al centre de Barcelona, ofereix excel·lents comunicacions amb la resta de la ciutat i rodalies. La proximitat al nucli cultural i artístic de la ciutat suposa una excel·lent oportunitat per als estudiants de complementar la seva formació amb un ampli ventall d’activitats culturals i de lleure.