Back to top

Postgrau en Modelatge Digital per a Automoció i Producte

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Modelatge Digital, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Nota informativa

Aquest curs permet a tots els seus estudiants gaudir de pràctiques en empreses, un cop finalitzat satistactòriament el programa.

Edició

12ª

Durada

Anualment es realitza una edició de Setembre a Febrer

Crèdits

35 (250 hores lectives i 750 hores de treball supervisat)

Idioma

Castellà. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Horari

De dimarts a divendres, de 17h a 21.15h

Destinataris

Graduats superiors en Disseny. Enginyers i enginyers tècnics. Arquitectes. Dissenyadors. Perfils professionals o acadèmics amb experiència acreditada en els diferents àmbits d’estudi.

Direcció

JOSEP Mª MONTSENY IGLESIAS

Preu

Curs 2016-2017: 4.950€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula). / Curs 2017-2018: 5.075€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

 

El modelatge digital en temps real ens permet realitzar un projecte virtual des de la idea inicial fins a la producció. Amb el disseny de superfícies podem definir la forma segons les dades tècniques i estètiques predeterminades i, alhora, podem representar el modelen qualsevol moment de forma digital amb renders o animació, i també amb un model físic, cosa que ens permetrà, finalment, generar el producte.

Objectius

Els objectius del programa són:

  • Formar especialistes en el desenvolupament del modelatge digital i representació digital orientat als sectors del disseny de productel’automoció i l’arquitectura capaços d’aplicar el coneixement adquirit en projectes reals.
     
  • Donar una formació completa sobreles estratègies i eines en el modelatge i la representació digital.
     
  • Apropar l’estudiant a la realitat laboral mitjançant la col·laboració directa amb empreses.

Estructura

Diploma de Postgrau en Modelatge Digital per Automoció i Producte

El programa es divideix en els mòduls següents.

Professorat

A continuació tens el llistat de professors que imparteixen classe en el marc d'aquest programa, així com un breu resum de la seva trajectòria professional.

Direcció

JOSEP Mª MONTSENY IGLESIAS
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC) amb una dilata experiència docent: des del 2005 fins al 2011 va ser director del Màster en Disseny de Vehicles de Transport i, des del 2005 fins l’actualitat, director del Postgrau en Modelatge Digital per a l’Automoció i Producte a ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria. A més a més, en l’actualitat també col·labora com a professor al Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) a la URV.

Josep Mª Montseny té una experiència professional de més de vint anys al sector del disseny i l’enginyeria de l’automòbil, ha destacat com a Surface Designer i amb la gestió de persones i projectes.

Sol·licitud d'informació