Back to top

Postgrau en Modelatge Digital per a Automoció i Producte

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Modelatge Digital, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

JOSEP Mª MONTSENY IGLESIAS

Durada // Horari

Anualment es realitza una edició de Setembre a Febrer // De dimarts a divendres, de 17h a 21.15h

Idioma

Castellà. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Preu

Curs 2016-2017: 4.950€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula). / Curs 2017-2018: 5.075€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

 

El modelatge digital en temps real ens permet realitzar un projecte virtual des de la idea inicial fins a la producció. Amb el disseny de superfícies podem definir la forma segons les dades tècniques i estètiques predeterminades i, alhora, podem representar el modelen qualsevol moment de forma digital amb renders o animació, i també amb un model físic, cosa que ens permetrà, finalment, generar el producte.

Sol·licitud d'informació