Back to top

Postgrau en Disseny de l'Espai de Treball

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de l’Espai de Treball, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Ricardo Guasch Ceballos (edició en castellà) i Ricardo Guasch i Pep Wennberg (edició en anglès)

Crèdits

30 ECTS

Durada

De febrer a juliol (edició en castellà) i de setembre a febrer (edició en anglès).
Dilluns, dimecres i divendres.
De 17.00 h a 21.15 h.

Idioma

Castellà i anglès en dues edicions independents. En el grup en castellà, algunes sessions o materials podran ser en anglès.

Preu

Curs 2018-2019: 4.900 € (més 500 € en concepte de drets de preinscripció)

Requisits d'admissió

• Títol universitari o títol de graduat propi d'universitat (disseny, arquitectura, enginyeria, belles arts...)
• Perfils professionals amb experiència contrastada en els àmbits del curs.
• Nivell alt de castellà (pel curs en castellà) i d'anglès (pel curs en anglès).

Presentació

Des de l'any 2003 i ininterrumpidament, el Postgrau en Disseny de l'Espai de Treball (DEdT) ha transmès coneixement i experiència professional sobre el disseny d'interior a l'entorn laboral a les diferents promocions d'estudiants que han cursat el postgrau. A més, des de 2016 el curs també s'ofereix en anglès.

La finalitat principal del curs és dotar al futur professional les competències adequades per resoldre l' interiorisme a l'espai de treball - distribució, caràcter, qualitat ambiental i confort - tenint en compte els nous comportaments dels usuaris i els objectius corporatius. Es tracta de tenir plena consciència del que suposa avui dia l'ús dels espais terciaris, donant especial importància a l'empenta comunicativa del disseny per així transmetre els valors empresarials i donar resposta a les necessitats dels individus que els habiten i ocupen.

El projecte central del postgrau, que es desenvolupa sobre una temàtica relacionada amb els espais de treball contemporanis, es nodreix dels coneixements adquirits als mòduls temàtics del curs - tots relacionats amb un exercici pràctic, com es pot veure al programa del curs - i també de l'experiència adquirida durant les visites a edificis i oficines, a gabinets professionals, i a centres de producció d'equipaments de sistemes relacionats amb l'espai de treball, on les empreses del sector prenen protagonisme i transmeten el seu valuós background.

El curs compta amb un equip de professors especialitzats amb una trajectòria professional molt ampla. Així mateix, el curs compta amb la participació de nombrosos conferenciants de prestigi internacional, com Sevil Peach, Roland Bouroullec, Iñaki Ábalos, Alejandra Zaera, Carlos Ferrater, Fermín Vázquez, Nic Bewick, Francisco Vázquez, Daniel Freixes, Martí Guixé, El Último Grito, Carme Pinós, Jordi Badía, Santiago Miranda, Curro Claret, Gerard Sanmartí (La Granja Design), Javier Mozas, i Raphael Gielgen (Vitra), entre d'altres.

Any rere any, el treball dels alumnes realitzat tant individualment com en equip, així com la seva estreta vinculació amb el present, són l'estímul decisiu per continuar creixent en tots els apartats del curs. I així ho farem a la propera edició del postgrau, on tots junts afrontarem nous reptes en un exercici d'actualització permanent.

Pots trobar l'actualitat d'aquestes activitats a la web, i també pots seguir el blog, així com el perfil de Facebook, on trobaràs publicacions de textos de referència i altres documents d'interès relacionats amb la temàtica del curs.

Estructura

El Diploma de Postgrau en Disseny de l'Espai de Treball s'estructura a partir dels següents blocs temàtics:

MÒDULS TEMÀTICS

1. GUIA PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'ESPAI DE TREBALL
• Mesures bàsiques.
• Accessibilitat.
• Mecanització de l'entorn.
• Gestió de veu i dades.
• Introducció a la gestió de recursos: facilities i project management
• Manteniment i reposició; serveis operatius.

2. NOUS OPERADORS PROJECTUALS / NOUS COMPORTAMENTS
• Organització de l'espai. Operadors projectuals.
• Dispositius arquitectònics i organització de treball.
• Evolució històrica i geografia recent dels edificis d'oficines.

3. INTERIORISME CORPORATIU
• Comunicació i disseny.
• Disseny per a la companyia -disseny per als usuaris
• Concepte i planificació espacial

4. VALORS BÀSICS PER AL BENESTAR DE L'USUARI
• Ergonomia.
• Seguretat, salut i prevenció de riscos.
• Confort acústic, lumínic i tèrmic.

5. EQUIPAMENT DE L'ESPAI DE TREBALL
• Elements de sistema: mobiliari.
• Elements de sistema: il·luminació.
• Gràfica aplicada; senyalètica; imatge corporativa
• Materials de revestiment. Catalogació i homologació de productes.
• Processos de producció de divisòries i accessoris

6. PERCEPCIÓ DE L'ESPAI INTERIOR
• La llum com actiu en la conceptualització de l'espai.
• Noves textures, nous significats.
• Sobre el color
• Atmosferes.
• Disseny biofílic

7. PROJECTE
• Projecte d'implantació d'oficina administrativa o professional en un local preexistent.

Objectius

• Estudiar en profunditat les característiques específiques de producció de diversos mètodes de disseny en relació amb l'espai de treball.

• Descobrir els requeriments de les entitats corporatives.

• Valorar l'impacte de les noves tecnologies en l'adequació de l'espai físic.

• Assimilar els valors socials i culturals emergents, que constitueixen la base dels criteris d'implementació, mitjançant l'estudi de les disciplines que componen: ergonomia, ecologia, economia, sociologia, antropologia i el seu impacte en el procés de disseny.

• Utilitzar el coneixement de forma creativa, com correspòn a la propia noció de disseny.

Competències

 • Comprensió dels condicionants que intervenen a l' implantació dels espais de treball - tecnologia, nous valors socials, nous comportaments, objectius empresarials.
 • Sensibilitat per donar un caràcter diferenciador a l'espai com resposta als condicionants mitjançant el domini dels registres de la llum, la matèria, i el color.
 • Capacitat per traslladar els condicionants a l'organització dels espais, mitjançant  les estratègies pròpies de l'art i de la distribució.
 • Coneixement profund de les diferents parts de l'espai de treball.
 • Domini de les dimensions bàsiques de parts i elements i control de les característiques bàsiques dels sistemes de condicionament de l'espai.
 • Domini de les fases de treball i de la planificació professional dels projectes.
 • Capacitat per treballar tant en equip com autònomament.
 • Capacitat per aportar solucions específiques a problemes complexos.
 • Gestió eficaç del temps.
 • Capacitat per realçar el valor dels projectes mitjançant una bona representació gràfica i oral.
 • Actitud propositiva més enllà de les solucions habituals.

Galeria de projectes

La Envolvente - Santa & Cole

Olha Martsynovska, Barbara Giacoman

Côre - Santa & Cole

Diversos autors

Estudis relacionats

Màster en Disseny de l'Espai Interior

Màster en Disseny de l'Espai Interior

Màster
Postgrau en Espai Interior i Perímetres Privats

Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Perímetres Privats

Postgrau