Back to top

Postgrau en Disseny de l'Espai de Treball

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de l’Espai de Treball, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Edició

15a (edició en castellà) / 1a (edició en anglès)

Durada

Anualment es realitza una edició de Setembre a Febrer (edició en anglès) i de Febrer a Juliol (edició en castellà)

Crèdits

30

Idioma

Grups en castellà i en anglès. Grup en castellà: És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 17h a 21.15h

Destinataris

Graduats superiors en Disseny. Arquitectes. Arquitectes tècnics, enginyers de l’edificació. Llicenciats en Belles Arts. Perfils professionals o acadèmics amb experiència acreditada en els diversos camps d’aquest estudi.

Direcció

Ricardo Guasch Ceballos (edició en castellà) i Ricardo Guasch i Pep Wennberg (edició en anglès)

Preu

Curs 2016-2017: edició en castellà: 4.550€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula). / Curs 2017-2018: edició en castellà: 4.650€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

 

Des de l’any 2003, ininterrompudament any rere any, el Postgrau en Disseny de l’Espai de Treball ha transmès coneixement i experiència professional sobre el disseny d’interiors en l’entorn laboral a les diferents promocions d’estudiants que l’han cursat.

Objectius

El programa del Postgrau en Disseny de l’Espai de Treball prepara els estudiants perquè afrontin amb solvència els reptes del món professional i estiguin capacitats tant per respondre als requisits que marca el promotor com per ser propositius tenint en compte la identitat de les persones que les integren.

  • Aprofundir en les característiques de producció específica de les diferents modalitats del disseny en relació amb l’espai que cal dissenyar.
     
  • Conèixer els requisits de les corporacions i, espacialment, dels treballadors davant de la digitalització i els nous hàbits laborals

Estructura

El Diploma de Postgrau en Disseny de l’Espai de Treball s’estructura a partir dels següents mòduls:

GUIA PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'ESPAI DE TREBALL

  • Mesures bàsiques.
  • Accessibilitat.
  • Mecanització de l'entorn.
  • Gestió de veu i dades.
  • Introducció a la gestió de recursos: facilities i project management
  • Manteniment i reposició; serveis operatius.

Professorat

DANIEL AYUSO. Dissenyador gràfic. Partner i director creatiu de Clase BCN. Professor de Grau en Disseny d’ELISAVA.

ANTONIO BUSTAMANTE. Arquitecte ergònom. Ex professor de l'"Institut d'Architecture" de la Universitat de Ginebra (Suïssa).

MARC CUIXART. Arquitecte. Professor de Grau en Disseny d’ELISAVA y professor responsable de projectes en el cicle de Disseny d’Interiors de l’ICCIC.

Direcció

RICARDO GUASCH CEBALLOS

Director del Postgrau en Disseny de l’Espai de Treball del Màster en Disseny de l’Espai Interior d’ELISAVA. Doctor Arquitecte, amb la tesi doctoral, llegida el 2011, La transparència del pla fluid, en què la noció de transparència es vehicula com una visió orientada de l'arquitectura contemporània, i també del camp de l'art i el disseny, amb els quals l'arquitectura interactua. Professor d'ELISAVA des de 1994. 

Sol·licitud d'informació