Back to top

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de l’Espai de Treball, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Ricardo Guasch Ceballos (edició en castellà) i Ricardo Guasch i Pep Wennberg (edició en anglès)

Durada // Horari

Anualment es realitza una edició de setembre a febrer (edició en anglès) i de febrer a juliol (edició en castellà) // Dilluns, dimecres i divendres, de 17.00 h a 21.15 h.

Idioma

Grups en castellà i en anglès (grup en castellà: és recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma)

Preu

Curs 2017-2018 (edició en castellà): 4.650 € (més 475 € en concepte de drets de matrícula) // Curs 2018-2019: 4.900 € (més 500 € en concepte de drets de matrícula)

Presentació

 

Des de l’any 2003, ininterrompudament any rere any, el Postgrau en Disseny de l’Espai de Treball ha transmès coneixement i experiència professional sobre el disseny d’interiors en l’entorn laboral a les diferents promocions d’estudiants que l’han cursat.

Sol·licitud d'informació