Back to top

Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Direcció

Ricardo Guasch Ceballos (edició en castellà) i Ricardo Guasch i Pep Wennberg (edició en anglès).

Crèdits

30 ECTS

Durada

De febrer a juliol (edició en castellà) i de setembre a febrer (edició en anglès).
Dilluns, dimecres i divendres.
De 17 h a 21.15 h.

Idioma

Castellà i anglès en dues edicions independents. En el grup en castellà, algunes sessions o materials podran ser en anglès.

Preu

Curs 2018-19: 4.900€ (més 500€ en concepte de drets de preinscripció)
Curs 2019-2020: 5.270 € (més 400 € en concepte de drets de preinscripció).

Requisits d'admissió

• Títol universitari o títol de graduat propi d'universitat (disseny, arquitectura, enginyeria, belles arts, etc.).
• Perfils professionals amb experiència contrastada en els àmbits del curs.
• Nivell alt de castellà (pel curs en castellà) i d'anglès (pel curs en anglès).

Presentació

L' interiorisme per als espais de treball és avui dia una especialitat fascinant, que conforma un important nínxol de treball emergent en l'exercici de la professió dels dissenyador, arquitecte i enginyer de l'edificació.

Lluny de la uniformitat del passat, els nous entorns laborals corporatius, col·laboratius i formatius són llocs vius, ocupats per organitzacions que canvien al ritme trepidant amb què ho fan les noves tecnologies i els nous hàbits i mentalitats dels usuaris. Plantegen interrogants que tenen a veure en primera línia amb el mateix avanç de la societat del nostre temps.

Davant aquest avanç, el paper del dissenyador d'interiors és decisiu. En empreses, institucions, comunitats de trebal l—coworkings— i centres formatius, apareix la necessitat de generar espais que a més de funcionals,  siguin saludables i estimulants per a la creativitat. Es tracta de crear ambients idonis per a les persones que els ocupen, i que reflecteixin una determinada cultura del treball i expressin els valors diferencials de la corporació a la qual pertanyen.

El curs constitueix la meitat del màster en Disseny Interior d'ELISAVA, mentre que el disseny interior pren aquí la seva expressió més original, ja que es correspon amb el benestar de les persones que habiten aquests llocs. El programa d'aquest postgrau dóna suport al futur professional per afrontar els reptes del disseny aplicats als espais de treball que, juntament amb l'habitatge, són els espais que habitem durant la major part del nostre temps vital.
En el curs s'exerciten intensament metodologies relacionades amb el procés creatiu del disseny interior, que es poden extrapolar a altres àmbits, i que abasten aspectes teòrics i tècnics. Aquestes competències seran aplicades en el projecte final del curs que es desenvolupa sobre un lloc real i amb un client també real.

El contacte amb la realitat del sector s'intensifica mitjançant visites a edificis i a oficines i gabinets professionals exemplars, així com a centres de producció d'equipament per a l'espai de treball, on les empreses del sector prenen protagonisme i transmeten el seu valuós background. A més, el curs compta amb un elenc de professors especialitzats amb una àmplia trajectòria professional i amb l'aportació de conferenciants de prestigi internacional.

L'actualitat del curs (programa, projectes, professorat, conferències, visites a empreses del sector) es pot trobar en aquesta web. També és possible fer un seguiment en www.facebook.com/coordinador.dedt i en https://instagram.com/dedt_elisava, així com al blog www.dedt.elisava.net, que inclou textos de referència, i altres documents d'interès relacionats amb la temàtica del curs.

 

Estructura

El Diploma de Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de treball s'estructura a partir dels següents blocs:

MÒDULS TEMÀTICS

1. PERCEPCIONS DE L'ESPAI INTERIOR

Assignatura 1: Aspectes relacionats amb la percepció sensible de l'interior

 • La llum com actiu en la conceptualització de l'espai.
 • Noves textures, nous significats.
 • Sobre el color.
 • Atmosferes.

Assignatura 2: Disseny centrat en l'usuari

 • Interiors saludables.
 • Disseny inclusiu. Accessibilitat universal.
 • Disseny biofílic. Analogies i mimesi.
 • Ergonomia activa.

Assignatura 3: Construcció i forma

 • Elements i sistemes
 • Processos

Treball individual i en equip: elaboració d'un prototip d'espai autocontingut per a la concentració; reunió informal; o relaxació a l'entorn de treball.

2. CONFIGURACIONS ESPACIALS A L'ENTORN LABORAL

Assignatura 1: Estratègies d'organització de l'espai

 • Evolució històrica i geografia recent dels edificis d'oficines.
 • Dispositius arquitectònics i organització de treball en relació amb els nous comportaments.
 • Organització de l'espai. Operadors projectuals.
 • Configuracions espacials: Estacions de treball; Espais comuns; Trobada informal; concentració.

Assignatura 2: Criteris bàsics per a la planificació

 • Components: Circulació; treball en equip; treball individual; reunió; intercanvi; etc.
 • Zonificació i ràtios d'ocupació
 • Mecanització de l'ambient

Assignatura 3: Interiorisme corporatiu. Emocionar des del principi

 • Comunicació i disseny d'interiors.
 • Disseny per a la companyia -disseny per als usuaris.

Treball en equip: Pràctica sobre diferents configuracions espacials en l'entorn laboral. Es desenvolupen diversos esquemes que inclouen: ajustos dimensionals, mitjançant diagrames de circulació i d'ocupació (inclou hipòtesi de mobiliari); diagramació bàsica dels diversos sistemes d'instal·lacions; expressió del caràcter i atmosfera de l'espai relacionat amb la identitat corporativa.

3. PROJECTE

EQUIPAMENT PER AL LLOC DE TREBALL

Assignatura 1: Equipament mobiliari.

 • Elecció de mobiliari contract i personalització. Disseny de mobiliari propi.

Assignatura 2: Il·luminació

 • Elecció i integració de lluminàries en el projecte d'il·luminació.

Assignatura 3: Gràfica aplicada

 • Imatge corporativa.
 • Senyalística.

Assignatura 4: Materials i elements constructius de sistema

 • Materials de revestiment. Catalogació i homologació de productes.
 • Processos de producció de divisòries i accessoris.

L'avaluació d'aquest mòdul s'integrarà en l'avaluació del Projecte final. Els professors d'aquest mòdul s'incorporen a les tutories de projecte a manera de consultors.

TÈCNIQUES DE CONDICIONAMENT DE L'ESPAI

Assignatura 5: Espais connectats

 • Gestió de veu i dades; Internet de les coses; Realitat virtual; Realitat augmentada.

Assignatura 6: Mecanització de l'entorn

 • Criteris de regulació per al confort acústic, lumínic i tèrmic.
 • Seguretat i prevenció. Protecció al foc.
 • Manteniment i reposició; serveis operatius.

L'avaluació d'aquest mòdul s'integrarà en l'avaluació del Projecte final. Els professors d'aquest mòdul s'incorporen a les tutories de projecte a manera de consultors.

DESENVOLUPAMENT PROJECTE

 • Projecte d'implantació d'un espai de treball en un local preexistent.

El Projecte Final del Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball consisteix a resoldre la implantació d'un espai interior per a usos corporatius, col·laboratius o formatius. El projecte s'afronta des d'una òptica contemporània, realista i alhora innovadora, posant en joc criteris avançats sobre la gestió dels recursos en l'entorn laboral i la seva repercussió en el disseny de l'espai interior. El nivell de definició del projecte va des de la conceptualització inicial, passant pel desenvolupament executiu, fins a la definició dels detalls que justifiquin la solvència tècnica de la proposta.

En el projecte es treballa sobre un lloc real, un edifici preexistent de característiques singulars, i amb un programa contrastat les dades del qual s'han agafat de les necessitats reals de les empreses. Al llarg d'aquests anys s'han pres com a model, entre altres, els briefing d'empreses com ara: La gestora d'obres de La Caixa; el Consorci d'Educació de Barcelona; la companyia de branding Morillas Associats; el grup de teatre La Perla 29; la companyia multinacional de serveis AGBAR; la Fundació Arrels; la Fundació Privada Sant Pau; l'editora de disseny Santa & Cole; l'empresa de publicitat SCPF-SOFA; el RACC; el RCD Espanyol de Barcelona. Els programes per a aquestes empreses s'han desenvolupat en edificis destacats de Barcelona com el World Trade Center, al port; les escoles noucentistes Pere Vila, per Arc de Triomf; l'edifici Media-Tic al barri tecnològic 22 @; la torre AGBAR, de Jean Nouvel; un pavelló del Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau; el conjunt d'arquitectura racionalista de Belloch; el RCDE Stadium i altres bons exemples d'arquitectura urbana barcelonina dels segles XIX, XX i XXI. Podem dir que, donat el cas, els projectes estarien preparats per al seu desenvolupament executiu i la posterior posada en obra.

ALTRES ACTIVITATS

 • Visites a edificis i interiors corporatius i a empreses productores d'equipament especialitzat per a l'espai de treball.
 • Diverses conferències impartides per professionals destacats en el context nacional i internacional del sector. El curs ha comptat amb la participació de nombrosos conferenciants de prestigi internacional, com ara Sevil Peach, Roland Bouroullec, Iñaki Ábalos, Alejandro Zaera, Carlos Ferrater, Fermín Vázquez (b720), Nic Bewick (Michelle de Lucchi Studio), Francisco Vázquez (3G Office), Roberto Feo i Rosario Hurtado (L'Últim Crit), Gerard Sanmartí (La Granja Design) i Raphael Gielgen (Vitra), entre d'altres.

Objectius

• Estudiar en profunditat les característiques específiques de producció de diversos mètodes de disseny en relació amb l'espai de treball.

• Descobrir els requeriments de les entitats corporatives.

• Valorar l'impacte de les noves tecnologies en l'adequació de l'espai físic.

• Assimilar els valors socials i culturals emergents, que constitueixen la base dels criteris d'implementació, mitjançant l'estudi de les disciplines que componen: ergonomia, ecologia, economia, sociologia, antropologia i el seu impacte en el procés de disseny.

• Utilitzar el coneixement de forma creativa, com correspòn a la propia noció de disseny.

Competències

 • Comprensió dels condicionants que intervenen a l' implantació dels espais de treball - tecnologia, nous valors socials, nous comportaments, objectius empresarials.
 • Sensibilitat per donar un caràcter diferenciador a l'espai com resposta als condicionants mitjançant el domini dels registres de la llum, la matèria, i el color.
 • Capacitat per traslladar els condicionants a l'organització dels espais, mitjançant  les estratègies pròpies de l'art i de la distribució.
 • Coneixement profund de les diferents parts de l'espai de treball.
 • Domini de les dimensions bàsiques de parts i elements i control de les característiques bàsiques dels sistemes de condicionament de l'espai.
 • Domini de les fases de treball i de la planificació professional dels projectes.
 • Capacitat per treballar tant en equip com autònomament.
 • Capacitat per aportar solucions específiques a problemes complexos.
 • Gestió eficaç del temps.
 • Capacitat per realçar el valor dels projectes mitjançant una bona representació gràfica i oral.
 • Actitud propositiva més enllà de les solucions habituals.

Galeria de projectes

Core

Alejandra Chacón; Gisele Daga; Camilo Mora

Engranaje

Kathlen Abreu; Ivanka Moravova; Aron Kim

Creative Worm

Laura Ordiales i Sara Cobas

The Matrix Office

Berk Oztabak, Daniela Diaz i Marcela Mehreb

Convergence

Caterine Frade, María Fernanda Espinoa i Nada Serry

La Envolvente - Santa & Cole

Olha Martsynovska, Barbara Giacoman

Estudis relacionats

Máster Diseño Espacio Interior ELISAVA

Màster en Disseny de l'Espai Interior

Màster
Postgrau en Espai Interior i Perímetres Privats

Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Perímetres Privats

Postgrau