Back to top

Postgrau en Disseny de Joieria Alternativa (Curs tancat)

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de Joieria Alternativa, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Ramón Oriol Nogués i Josep Puig

Durada // Horari

Anualment es realitza una edició de Febrer a Juliol // Dimarts, dimecres i divendres, de 17h a 21.15h

Idioma

Castellà. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Preu

Curs 2016-2017: 4.550€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula). / Curs 2017-2018: 4.650€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

 

El disseny de joies fonamentat en un procés projectual que incorpora aspectes estètics, culturals, d’us i de fabricació industrial és el que denominem Joieria Alternativa. En aquest àmbit es treballa amb tot tipus de materials naturals i artificials, excepte amb pedres i metalls preciosos.

El programa de Disseny en Joieria Alternativa establert al 2013 entre l’oferta de Màsters i Postgraus d’ELISAVA és una especialitat més d’entre les que s’imparteixen a l’Escola. Els projectes que es realitzen al curs s’orienten perquè siguin innovadors i interessin al circuït comercial. La Joieria Alternativa proposa conceptes i solucions per obtenir dissenys atractius i funcionals mitjançant processos industrials i, d’una manera especial, amb les noves possibilitats que ofereix la fabricació digital.

 

Destinataris
Títol universitari de segon cicle o tenir un títol propi universitari de graduat superior. Es recomana que els candidats estiguin en possessió d’una de les següents titulacions: Grau en Disseny, Grau en Enginyeria en Disseny Industrial, Grau en Disseny d'Interiors, Grau en Belles Arts, Títol d'Arquitecte, equivalents d’estudis d’institucions de joieria i professionals.

 

Edició 4a

 

Crèdits 30

 

Objectius

 

Estructura

Sol·licitud d'informació