Back to top

Postgrau en Disseny de Joieria Alternativa

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny de Joieria Alternativa, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Edició

Durada

Anualment es realitza una edició de Febrer a Juliol

Crèdits

30

Idioma

Castellà. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Horari

Dimarts, dimecres i divendres, de 17h a 21.15h

Destinataris

Títol universitari de segon cicle o tenir un títol propi universitari de graduat superior. Es recomana que els candidats estiguin en possessió d’una de les següents titulacions: Grau en Disseny, Grau en Enginyeria en Disseny Industrial, Grau en Disseny d'Interiors, Grau en Belles Arts, Títol d'Arquitecte, equivalents d’estudis d’institucions de joieria i professionals.

Direcció

Ramón Oriol Nogués i Josep Puig

Preu

Curs 2016-2017: 4.550€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula). / Curs 2017-2018: 4.650€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

 

El disseny de joies fonamentat en un procés projectual que incorpora aspectes estètics, culturals, d’us i de fabricació industrial és el que denominem Joieria Alternativa. En aquest àmbit es treballa amb tot tipus de materials naturals i artificials, excepte amb pedres i metalls preciosos.  

El programa de Disseny en Joieria Alternativa establert al 2013 entre l’oferta de Màsters i Postgraus d’ELISAVA és una especialitat més d’entre les que s’imparteixen a l’Escola. Els projectes que es realitzen al curs s’orienten perquè siguin innovadors i interessin al circuït comercial. La Joieria Alternativa proposa conceptes i solucions per obtenir dissenys atractius i funcionals mitjançant processos industrials i, d’una manera especial, amb les noves possibilitats que ofereix la fabricació digital.

Objectius

Els objectius del programa són:

  • Potenciar la creativitat i la innovació en joieria mitjançant l’estímul de la conceptualització de disseny.
     
  • Conèixer i posar en pràctica el procés de disseny ja que en aquest postgrau entenem la joia com a producte industrial i, com a tal, ha de ser portable, estètic i produïble.
     
  • Introduir els estudiants en un plantejament transversal de la disciplina per tal que tinguin alhora una visió de tot el procés del “producte joia”:  branding, retail, packaging, imatge, gestió, maquetes i prototips.

Estructura

BLOC 1. MATERIALS I PROCESSOS (44h.)
La Joieria Alternativa utilitza un gran nombre de materials i processos de transformació,  alguns tenen una procedència industrial i altres són materials de nova generació amb propietats a la carta. Durant el  curs es realitza una aproximació a alguns d’aquests  materials i a certs processos industrials representatius, mitjançant  la visita a tallers de manipulació i transformació. Es fan classes magistrals amb especialistes de cada àmbit.

 

BLOC 2. CONCEPTE DE DISSENY (26h.)
S’introdueixen matèries relacionades amb la teoria del disseny, el procés del projecte, la conceptualització i les tècniques de creativitat, així com les metodologies d’anàlisi centrades en l’usuari  i adaptades a la disciplina. La recerca de tendències, el tractament i anàlisi de la informació són altres recursos per donar consistència a la fase inicial del disseny.

 

BLOC 3. PROJECTE DE DISSENY (56h.)
El projecte és l’eix que vertebra el curs. En el transcurs del Postgrau se’n duen a terme de diferents categories.

 

BLOC 4: MATERIALITZACIÓ (74h.)
És el capítol que comprèn aquelles assignatures que fan referència a l’obtenció de les peces dissenyades. De la mateixa manera que a les altres especialitats del disseny que s’imparteixen a l’escola, amb el resultat final dels projectes es pretén obtenir tota la informació que ha de permetre produir les joies dissenyades i inserir-les al circuït comercial. Amb aquesta finalitat es fa èmfasi en la representació digital, els costos, la construcció de maquetes i prototips, la impressió digital, els tractaments i acabats, etc.

Professorat

A continuació tens el llistat de professors que imparteixen classe en el marc d'aquest programa, així com un breu resum de la seva trajectòria professional.

Direcció

Ramon Oriol Nogués i Josep Puig

Sol·licitud d'informació