Back to top

Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

David Casacuberta
Ariel Gursenzvaig
Rosa Llop

Crèdits

30 ECTS

Durada

De setembre a febrer.
Dimarts, dimecres i dijous, de 17.00 h a 21.15 h.

Idioma

Espanyol i anglès. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma

Preu

Curs 2019-2020: 5.270 € (més 400 € en concepte de drets de preinscripció)

Requisits d'admissió

• Títol universitari o un títol propi d'universitat.
• Perfils professionals relacionats amb l'àrea del màster.
• Formació bàsica en softwares 3D i de disseny d'interiors.
• Nivell alt d'anglès i castellà.
• CV acadèmic i professional.
• Carta de motivació

Presentació

Com podem utilitzar Internet per potenciar el creixement social i econòmic?

Avui dia, Internet és on més ens informem, comprem i relacionem, per la qual cosa es indispensable formar professionals capaços d'entendre la transformació total que comporta aquest volum d'informació i que sàpiguen com aprofitar el seu potencial pel creixement social i econòmic. Al mateix temps, totes les oportunitats que es deriven del mitjà necessita respondre tant les necessitats dels usuaris com els reptes de caràcter empresarial.

Per fer-ho, aquest programa proposa una oferta formativa aplicada que cobreix tots els aspectes necessaris perquè l'estudiant adquireixi les competències i coneixements que li permetin emprendre, dirigir i dissenyar productes, serveis i aplicacions de caràcter innovador i des d'una perspectiva centrada en l'experiència d'ús.

Mitjançant un professorat especialitzat en cadascuna de les àrees temàtiques del programa, l'estudi de casos i la realització d'un projecte pràctic, l'estudiant obtindrà una formació multidisciplinària. Amb aquesta formació, l'estudiant tindrà una visió detallada de tot el procés de la creació d'un projecte interactiu on la visió de negoci, l'experiència d'usuari (UX), la tecnologia i el disseny de l'interfície ocupen el lloc central.

El màster ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses importants del sector (per exemple, Everis, BeRepublic, Gamma UX, Optimyzet, Multiplica, Ogilvy), però també en start-ups o empreses d'altres àmbits com Ulabox i el Diari Ara. Després de cursar aquest màster, un important nombre d'ex-alumnes s'han incorporat a algunes de les principals empreses del sector a Espanya i l'estranger. També molts dels projectes finals de màster han estat guardonats amb prestigiosos premis internacionals, finançament i beques.

Estructura

Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web

El Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web d’estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s’integren en un projecte transversal que es desenvolupa durant el curs:

Filosofia d’Internet i aspectes globals de gestió

L’objectiu d’aquest mòdul és entendre el concepte d’interacció i les seves possibilitats, així com els principis de comunicació a Internet, parant especialment atenció a la interdisciplinarietat a la creació de projectes web. Es pararà una especial atenció a la part de gestió del projecte, i s’oferiran eines de planificació d’activitats, tracte amb stakeholders, equips i negociació.


Estratègia de producte
L’objectiu d’aquest mòdul és aprendre mètodes i processos per al desenvolupament d’una estratègia de producte adequada, la definició d’objectius i mètriques d’èxit. Es treballaran diferents metodologies de conceptualització, recerca i modelatge d’usuaris i d’anàlisi de la competència.

Experiència d’usuari (UX)
L’objectiu d’aquest mòdul és dominar els conceptes clau que garanteixen una experiència d’usuari rica. Aprofundeix en factors com ara el disseny d’interacció, l’arquitectura d’informació, l’accessibilitat, els fluxos de navegació, la usabilitat. Es treballarà sobretot en tasques aplicades al desenvolupament de resultats concrets (per exemple wireframes o prototips) que fan avançar el desenvolupament del producte i la validació d’aquests resultats.

Disseny d’interfície gràfica
L’objectiu d’aquest mòdul és sintetitzar l’arquitectura, usabilitat i estratègia d’un projecte web mitjançant el disseny de la seva interfície gràfica. S’insisteix en aspectes fonamentals de la comunicació visual interactiva i s’introdueix l’estudiant a la inclusió d’elements d’interacció i navegació en diversos suports (per exemple interfícies web per a mòbil i escriptori). Es treballarà des de la conceptualització de visual mitjançant sketching fins a la realització de mockups i la definició d’una llibreria de design patterns.

Llenguatges de programació
L’objectiu d’aquest mòdul és aprendre els protocols de comunicació propis dels projectes web així com aprofundir en els llenguatges HTML i CSS. El mòdul inclou una introducció als llenguatges més utilitzats com ara HTML5 i CSS3. Es pararà especialment atenció als frameworks de desenvolupament més utilitzats i a qüestions de codi que afecten al desenvolupament per a múltiples dispositius  (responsive).

Optimització web
El mòdul introdueix l’estudiant a les metodologies i eines de mesura, anàlisi de funcionament d’una presència online, per exemple un web. Es treballarà sobre l’obtenció de diferents tipus de mètriques i dades per optimitzar els resultats mitjançant eines disponibles al mercat.

Nota: els continguts del Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web en cap cas se solapen amb els del Diploma de Postgrau en Disseny d’Aplicacions i Serveis per a la Xarxa.

Objectius

 • Conèixer la filosofia, els mecanismes i la dinàmica d'Internet i les tecnologies digitals per entendre aquest espai de creació i tecnologia com un llenguatge propi.
 • Entendre la importància de l'experiència d'usuari com una disciplina que dona sentit al treball conjunt de tecnologia, disseny i interacció.
 • Proporcionar els coneixements interdisciplinaris necessaris per ser capaç de dissenyar i implementar llocs web i web apps funcionals centrats en l'usuari i les seves necessitats.
 • Conèixer les estratègies que permeten el posicionament de marca i establir processos d'intel·ligència col·lectiva en el desenvolupament de projectes.
 • Entendre les característiques pròpies de l'ecosistema tecnològic digital per aprofitar la seva potencialitat en la creació de serveis i productes que fomentin la transformació digital.
 • Introduir nous models de negoci, fomentar el caràcter emprenedor del mitjà i establir noves oportunitats professionals.
 • Ser capaç de dirigir, dissenyar i implementar un projecte per a Internet de manera autònoma i ser capaç de participar en un equip especialitzat.

Competències

Les principals competències per a les quals el màster prepara són:

 • Entendre i aplicar els mecanismes sociològics i conceptuals d'Internet i les tecnologies digitals en la creació de productes i serveis.
 • Conèixer i aplicar les tècniques pròpies de l'experiència d'usuari (UX) i el disseny d'interacció pel modelatge i l'arquitectura de serveis i aplicacions.
 • Conèixer i aplicar els principis del disseny d'interfície d'usuari per a la creació de sistemes visuals i micro-interaccions.
 • Aplicar els coneixements interdisciplinaris necessaris per a dissenyar i prototipar serveis i aplicacions web així com altres productes digitals.
 •  Conèixer i aplicar les tècniques de disseny centrat en l'usuari per dissenyar productes i serveis centrats en les seves necessitats amb l'objectiu d'oferir propostes eficients, eficaces i usables.
 • Comprendre i proposar nous models de negoci que fomentin el caràcter emprenedor del medi i estableixin noves oportunitats professionals.
 • Desenvolupar estratègies tant de contingut com de mesurament que permetin el posicionament de marca i consolidin oportunitats de conversió comercial.
 • Conèixer i aplicar metodologies de planificació i direcció de projectes àgils.
 • Conèixer la metodologia del disseny de productes interactius, les etapes que el configuren i el seu caràcter iteratiu.
 • Ser capaç d'analitzar el context social, identificar oportunitats i plantejar reptes d'innovació que fomentin la transformació digital.

Galeria de projectes

Meteocat

Diversos autors

Phenomena Experience

Diversos autors

Orgee

Carlos Bolivar, Álvaro Martin, Alejandro Peredo i Lucila Tallone

Whap

Diversos autors

Mission Helmet

Diversos Autors

Estudis relacionats

Diploma de Postgrau en Disseny d'Aplicacions i Serveis per a la Xarxa a ELISAVA

Postgrau en Disseny d'Aplicacions i Serveis per a la Xarxa

Postgrau
Postgrado en Diseño y Dirección de Proyectos Web ELISAVA

Màster en Disseny i Direcció de Projectes per a Internet

Màster
SISOMO. Màster en Creativitat Audiovisual. ELISAVA

Màster en Disseny i Creativitat Audiovisual

Màster
Master in Design for Emergent Futures. IAAC. ELISAVA

Master in Design for Emergent Futures

Màster