Back to top

Postgrau en Disseny Gràfic i Estructural del Packaging

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny Gràfic i Estructural de Packaging, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Direcció

Eva Minguella

Crèdits

30 ECTS

Durada

De febrer a juliol.
Dilluns, dimecres i dijous, de 17h a 21.15h

Idioma

Espanyol. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Preu

Curs 2019-2020: 5.270 € (més 400 € en concepte de drets de preinscripció)

Requisits d'admissió

Titulació universitària o titulació de graduat en disseny gràfic, disseny de producte o enginyeria de producte propi d'universitat.
• Experiència professional acreditable
• Nivell alt de castellà i anglès
• Control dels softwares de disseny gràfic

Presentació

¿Cómo podemos comunicar los atributos de un producto a través de su envase? ¿Cómo podemos aprovechar el packaging como una oportunidad para sumar sentido y significado al producto?

En un mercado en continua expansión, el packaging precisa de profesionales con la capacidad de comunicar, tanto formal como gráficamente, los atributos de un producto. Diseñar un envase hoy en día implica aportar al mercado productos que seduzcan por su lenguaje de comunicación y estén pensados con conciencia social y responsabilidad medioambiental. Este máster ofrece las herramientas adecuadas para conceptualizar y desarrollar proyectos de packaging integrales, con la voluntad de formar diseñadores especializados en esta disciplina.

El programa se centra tanto en el diseño gráfico como en el diseño estructural de packaging, no desde un punto de vista técnico, sino de su forma y comunicación. Ofrece una oportunidad única  para trabajar al lado de los diseñadores de packaging más reconocidos de cada sector y aprender su metodología de trabajo para llegar a un resultado óptimo y profesional.

El objetivo final es proveer a los participantes, mediante talleres prácticos y cápsulas teóricas, de los conocimientos necesarios para crear y desarrollar un producto desde el punto de vista de la estrategia y del branding, detectar las necesidades del cliente y plantear la solución, diseño y ejecución de cualquier proyecto de packaging.

En el transcurso del máster se resuelven un mínimo de 12 casos prácticos de diferente naturaleza y categoría: del packaging gourmet al de gran consumo, del rediseño a la creación de nuevos envases. Se introducen conceptos como ecodiseño e innovación para crear envases más eficientes y sostenibles, que promuevan el buen diseño y la óptima utilización de los materiales.

Máster en Diseño de Packaging

Estructura

Projectes de packaging

Tallers pràctics, d’entre 18 i 24 hores lectives, en què es realitzaran projectes de packaging, tant gràfics com estructurals. Cada taller està tutoritzat per un professional diferent, expert del sector, que proposa a l’alumne la resolució del cas en base al seu mètode de treball habitual.

 • Ecopackaging
 • Packaging estructural. Introducció a les formes
 • Packaging estructural. Innovació i materials
 • Packaging estructural. Concepte i impressió
 • Packaging mínim. Petits formats d’alt valor
 • Packaging i punt de venda
 • Packaging estàndard

Ecodisseny d’envasos i embalatge

Classes teòriques que introdueixen conceptes i continguts que s’aplicaran al llarg dels diferents tallers de disseny.

 • Criteris d’ecodisseny d’envasos
 • Avaluació de l’impacte ambiental d’un envàs
 • Anàlisi del cicle de vida d’un producte
 • Optimització dels recursos en el disseny d’envasos: reducció de pes i volum, utilització de materials reciclats, reutilització d’envasos i reciclabilitat

Eines de disseny i gestió

Classes teòriques/pràctiques que es complementen amb exercicis per experimentar i consolidar els continguts impartits.

 • Composició tipogràfica
 • Sketching, maquetació i modelatge
 • Neuromarketing: com comprem? Cervell i compres
 • La protecció del disseny. Propietat intel·lectual, propietat industrial i patents
 • Gestió i valoració de projectes

Materials, preimpressió i impressió de packaging

Classes teòriques que introdueixen conceptes i continguts que s’aplicaran al llarg dels diferents tallers de disseny.

 • Materials per al embalatge: paper i cartró, plàstics rígids i semirígids, embalatges flexibles i materials complexes, productes metàl·lics i aerosols, vidre...
 • Sistemes de fabricació i creació de l’envàs
 • Preimpressió i sistemes d’impressió
 • Controls de qualitat
 • Etiquetatge, marcatge i codificació

Màrqueting. Estratègia de comunicació i promoció

Classes teòriques que introdueixen conceptes i continguts que s’aplicaran al llarg dels diferents tallers de disseny.

 • Consumidor, empresa i mercat. Màrqueting com a filosofia de negoci
 • Packaging com estratègia empresarial i de comunicació
 • L’envàs com a necessitat del producte/ mercat
 • Exposició de packaging i promoció en el punt de venda

Objectius

 • Aprofundir en la disciplina del packaging, la seva història i les noves tendències, i saber com influeixen la societat i el consumidor en les solucions de packaging.
 • Oferir els instruments teòrics/pràctics necessaris per realitzar i presentar un projecte de packaging: creació de naminglettering i tipografia aplicada, direcció d'art i tècniques de presentació.
 • Conèixer les línies que segueixen els estrategs i els dissenyadors per aconseguir un producte d'èxit, adquirir una base teòrica sòlida de branding i saber com es crea i desenvolupa un producte des del punt de vista del màrqueting.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits a través de l'anàlisi, el plantejament, el disseny i l'execució de projectes de packaging. Detectar les necessitats del client i crear envasos que responen a les exigències dels diferents sectors. Aprendre a crear envasos més eficients i sostenibles que promoguin el bon disseny i l'òptima utilització dels materials.
 • Dotar l'estudiant de coneixements específics en els materials que utilitza la indústria del packaging: els sistemes de creació de l'envàs, la preimpressió i la impressió, els controls de qualitat i identificar els diferents tipus d'envasos que existeixen i les seves possibilitats.
 • Conèixer els factors que condicionen la producció i la selecció d'un envàs per a un producte específic i el paper que la selecció d'un determinat tipus d'envàs pot tenir en un producte.

Competències

 • Capacitat de desenvolupament d'un projecte integral de packaging, tant gràfic com estructural, en totes les seves fases:
  •  Fase inicial: Nocions bàsiques sobre branding i estratègia. Generació del briefing inicial de plantejament de projecte
  • Fase de desenvolupament de marca: Generació de naming i creació de marca. Capacitat d'estructurar una arquitectura de packaging.
  • Fase de disseny de packaging: Domini de la formalització dels projectes de disseny, tant a nivell gràfic com a nivell estructural, aplicat a diferents sectors o necessitats: 
   • Packaging de gran consum
   • Packaging cosmètic (healthcare)
   • Packaging gourment-alimentació
   • Redisseny de packaging
   • Packaging per a vins
   • Ecopackaging
   • Packaging per emportar (take-away)
   • Packaging per a productes de luxe
   • Packaging d'e-commerce
  •  Fase de realització de maquetes i arts finals: Nocions bàsiques per al desenvolupament de maquetes en volum (escuma) i en cartró. Nocions bàsiques per al desenvolupament d'arts finals per a reproducció final.
 • Desenvolupament d'eines complementàries a un projecte de packaging. Eines estratègiques com branding, màrqueting i neuromàrqueting; de disseny, com microtipografia i composició tipogràfica, o d'àmbit general com estètica, història del packaging...
 • Desenvolupament de coneixements tècnics referents a criteris de sostenibilitat, materials i sistemes d'impressió.
 • Domini del llenguatge necessari per a presentar un projecte i per a comunicar-se amb els diferents agents que participen en el procés.

Galeria de projectes

Xoc

Diversos autors

Hornea

Diversos autors

Arepa

Diego Frayle i María Duriana Rodríguez

Quatre Barres

Diverses autores

Quartz Light

Diversos autors

Estudis relacionats

Master en disseny de packaging a ELISAVA

Màster en Disseny de Packaging

Màster
Postgrau en Disseny i Estratègia de Packaging a ELISAVA

Postgrau en Disseny i Estratègia de Packaging

Postgrau
MUDIC Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster
Màster en Fotografia i Disseny ELISAVA

Màster en Fotografia i Disseny

Màster
Màster en Branding a ELISAVA

Màster en Branding

Màster