Back to top

Postgrau en Disseny d'Interiors per a Hotels i New Hostelling

Dades bàsiques

Titulació

Diploma de Postgrau en Disseny d’Interiors per a Hotels i New Hostelling, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Ricardo Guasch
Patricia Von Arend

Crèdits

30 ECTS

Durada

De febrer a juliol.
Dilluns, dimarts i dijous, de 17.00 h a 21.15 h.

Idioma

Castellà

Preu

Curs 2018-2019: 4.900 € (més 500 € en concepte de drets de preinscripció).

Requisits d'admissió

• Títol universitari o un títol propi d'universitat.
• Perfils professionals relacionats amb l'àrea del màster.
• Formació bàsica en softwares 3D i de disseny d'interiors.
• Nivell alt d'anglès i castellà.
• CV acadèmic i professional.
• Carta de motivació.

Presentació

Els hotels són un sector d'importància estratègica per al turisme. Un sector que genera una important activitat econòmica. En l'entorn actual de gran competència, amb una clientela exigent, cada vegada més crítica i selectiva, els hotels ja no venen simplement allotjament i bon servei, sinó busquen oferir una vivència especial i única als seus hostes, ja sigui responent amb excel·lència a les expectatives d'un col·lectiu concret com, sorprenent-los amb noves experiències.

En aquest context, el disseny d'interior dels hotels adquireix un paper protagonista. És una nova oportunitat: el disseny interior ha adquirit un paper crucial en la cadena de valor del negoci hoteler. I ens trobem davant d'un camp amplíssim: les formes de viatjar i els hàbits han evolucionat recentment de forma extraordinària, en tots els àmbits, des del low cost fins al gran luxe. El que ha motivat la creació d'un postgrau específic en disseny d'interiors per a hotels i new hostelling.

Aquest curs no només està dissenyat per impartir coneixements sobre el sector i la seva especialització des d'una visió íntegra i responsable, sinó que pretén ensenyar i practicar les claus i mètodes que porten a la creativitat i a la innovació, en un sector que s'està reinventant. Un món apassionant, on no només es tracta de distribuir espais i crear atmosferes atractives, sinó d'analitzar nous hàbits, investigar i desenvolupar conceptes originals.

 

Estructura

El Diploma de Postgrau en Disseny d'Interiors per a Hotels i New Hostelling s'estructura a partir dels següents blocs temàtics:

Mòdul 1 – Desplegament de Referències

 • Origens.
 • Models de la cultura del benestar. 
 • Tendències i nova economia.

Les pràctiques es resolen mitjançant l'anàlisi de casos d'estudi. Inclouen indexació, registre y anàlisi.

Mòdul 2 – Components

 • Correlació entre models de gestió i organització espacial. Organització vertical vs. horitzontal. Case Study.
 • Espais públics:
  • De representació: lobbyhallatrium, recepció i restrooms.
  • Meeting: salons, biblioteques, conference roomsballrooms.
  • Food & Beverage: bar, loungedinning, club, breakfastbreak area, terrassa.
  • Lúdics: sala de jocs, gimnàs, wellness centrespa, vinoteca, cocking lab, cinemateca.
 • Espais de serveis. Facility services.
 • Espais privats:
  • De trànsit: vestíbuls, escales, replans, passadissos.
  • L’habitació: model roomsuitesjunior suitesfamily rooms, aparthotel, compartida.
  • El bany. Models i evolució. Noves experiències.

Les sessions lectives es relacionen amb un workshop.

Mòdul 3 – L’organització espaial al servei del concepte.

 • Organització d’un hotel a partir d’un model de gestió i d’un concepte.

Les sessions lectives es relacionen amb un workshop.

Mòdul 4 – Contract

 • Fit Out. Els acabats.
 • Furniture, fixtures & equipment (FF&E). Provocar l’exclamació. Dissenyar l’acolliment perfecte. Despertar els sentits. La força de l’evocació. Noció del confort. L’obligada funcionalitat.
 • Senyalética. Camins, Evocacions i atraccions. Aplicació al concepte.

Projectes amb client real: disseny d’una model room. Treball en equip amb col·laboració de cadenes hoteleres mitjanes o grans.

Mòdul 5 – Projecte Final

 • Casuística: ampliació, renovació, transformació o rehabilitació.
 • Temàtiques: wellness, escolar i geriàtric, esportiu, de gènere, low cost, corporatiu vs. conjugal, familiar, turístic, singles, club privat (Soho), etc.

Objectius

 • Formar professionals coneixedors d'aquesta temàtica de plena vigència, que aportin factors de creativitat i coneixements tècnics especialitzats davant les exigències que la diversificació creixent de les formes d'allotjament temporal plantegen.
 • Posar a la disposició del projectista les eines necessàries per donar respostes i, oportunament, fer propostes enfront dels diversos models de negoci hoteler, en totes les versions contemporànies, que es corresponen amb els patrons econòmics, i els diferents comportaments i anhels personals i expectatives de grups socials.
 • Conèixer totes les fases de treball i consecució d'un projecte professional dins de l’àmbit objecte del programa.
 • Aprofitar la ubicació del curs dins del context acadèmic, potenciant el rigor i al mateix temps l'experimentació. Dominar la terminologia ad hoc. Obrir camins per a la innovació i la recerca, indexar, registrar i analitzar models.
 • Establir un sistema dinàmic, d'intercanvi entre els participants en el curs: alumnes, tutors, ponents, agents socials i econòmics convidats, etc.

Competències

 • Capacitat per generar  propostes innovadores i creatives dins de l’àmbit objecte del programa.
 • Capacitat d’anàlisi per la indagació documental sobre el camp específic d'aquest programa d'estudis.
 • Comprensió de la casuística empresarial del sector al moment actual.
 • Capacitat per avaluar un encàrrec professional del sector en qualsevol de les seves tipologies i reconèixer les necessitats reals del client.
 • Domini de tot el procés creatiu des de la conceptualització fins a la realització del projecte i el seu perceptiu manteniment.
 • Resoldre la integració de totes les instal·lacions tècniques i equipaments que conflueixen en el projecte.
 • Control de les diverses disciplines implicades, com ara mobiliari, gràfica aplicada, il·luminació, etc.
 • Bona resolució en l'expressió pública d'idees i projectes propis.
 • Coneixement de les fases de treball i realització d'un projecte professional en l'àmbit del disseny interior corporatiu.
 • Domini de la relació amb els agents involucrats en el projecte.
 • Capacitat per el treball en equip.

Estudis relacionats

Máster en Diseño de Interiores para Hoteles, Bares y Restaurantes

Màster en Disseny d'Interiors per a Hotels, Bars i Restaurants

Màster
Postgrau en Disseny de Bars i Restaurants a ELISAVA

Postgrau en Disseny de Bars i Restaurants

Postgrau
Máster en Retail Design | Máster en Barcelona

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Màster
Màster en Disseny d’Espais per a la Salut. Elisava. Màster a Barcelona

Màster en Disseny d’Espais per a la Salut

Màster
Màster en Disseny Escenogràfic

Màster en Disseny Escenogràfic

Màster
Master’s Degree in Temporary Space Design ELISAVA.

Màster en Disseny d'Espais Temporals: Exhibició, Esdeveniment, Pop-up

Màster