Back to top

Màster en Recerca per al Disseny i la Innovació

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Recerca per al Disseny i la Innovació, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Jorge Hernán Rodríguez

Durada // Horari

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al setembre i al febrer // Dimarts, dimecres i divendres, de 17.00 h a 21.15 h.

Idioma

Grups en castellà i anglès (grup en castellà: és imprescindible tenir un nivell mitjà/alt d’anglès, ja que alguns materials, conferències i activitats impartides es podran donar en aquest idioma)

Field Trip

Durant el Màster es duen a terme 2 field trip, on els estudiants viatjaran i s’allotjaran en una ciutat europea Durant 5 dies. Les despeses de viatge i allotjament no estan inclosos en la matricula

Preu

Curs 2017-2018 (edició en castellà): 8.950€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula) // Curs 2018-2019: 9.400 € (més 500 € en concepte de drets de matrícula)

Presentació

El màster combina dos disciplines molt potents en el procés de pre-disseny: la recerca de tendències i les metodologies d’innovació. Està enfocat a oferir eines actuals relacionades amb la recerca qualitativa i etnogràfica, la interdisciplinarietat i el design thinking, dirigides a processos d’Innovació aplicables a la societat i a la indústria.  

Entenem la innovació com un procés d’apropament a la satisfacció de necessitats reals i canviants de l’usuari, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a través de productes, serveis, experiències i noves eines. Es pensen i es replantegen vells esquemes i s’arrisca per crear i prototipar a partir d’una recerca exhaustiva.

Sol·licitud d'informació