Back to top

Màster en Recerca per al Disseny i la Innovació

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Recerca per al Disseny i la Innovació, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Jorge Hernán Rodríguez

Durada // Horari

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al Setembre i al Febrer // Dimarts, dimecres i divendres, de 17h a 21.15h

Idioma

Grups en castellà i anglès. Grup en castellà: és recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Preu

Curs 2017-2018: edició en castellà: 8.950€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

El màster combina dos disciplines molt potents en el procés de pre-disseny: la recerca de tendències i les metodologies d’innovació. Està enfocat a oferir eines actuals relacionades amb la recerca qualitativa i etnogràfica, la interdisciplinarietat i el design thinking, dirigides a processos d’Innovació aplicables a la societat i a la indústria.  

Entenem la innovació com un procés d’apropament a la satisfacció de necessitats reals i canviants de l’usuari, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a través de productes, serveis, experiències i noves eines. Es pensen i es replantegen vells esquemes i s’arrisca per crear i prototipar a partir d’una recerca exhaustiva.

Sol·licitud d'informació