Back to top

Màster en Modelatge 3D per a Automoció i Producte

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Modelatge 3D, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Josep Mª Montseny Iglesias

Durada // Horari

Anualment es realitza una edició de setembre a juliol // Dilluns, dimecres i dijous, de 17h a 21.15h

Idioma

Castellà. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials, sessions o conferències podran donar-se en aquest idioma.

Preu

Curs 2017-2018: 8.950€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

El modelatge digital 3D a temps real en el sector del disseny de vehicles i de producte ens permet realitzar un projecte virtual des de la idea inicial fins a la producció. Podem definir la forma a projectar a partir d'unes dades tècniques i estètiques predeterminades i, alhora, podem representar el model en qualsevol moment del seu desenvolupament amb renders o animació, i també amb un model físic, cosa que ens permetrà, finalment, generar el producte.

Sol·licitud d'informació