Back to top

Màster en Fotografia i Disseny

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Fotografia i Disseny, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Pedro Vicente

Crèdits

60 ECTS

Duració

De Setembre a Juliol // Edició en anglès: dimarts, dijous i divendres, de 10h a 14.15h / Edició en espanyol: dimarts, dijous i divendres de 17h a 21.15h.

Idioma

Castellà i anglès en dues edicions independents.

Preu

Curs 2019-2020: 10.000 € (més 400 € en concepte de drets de preinscripció).

Requisits d'admissió

• Títol universitari oficial o qualificació acadèmica equivalent.
• Experiència professional equivalent a un títol universitari oficial.
• Nivell alt de castellà (per a la versió en castellà) i nivell alt d'anglès (per a la versió en anglès)

Presentació

El Màster en Fotografia i Disseny d’ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona és un programa de postgrau basat en la pràctica fotogràfica que tracta la fotografia com una disciplina oberta a través de la qual s’anima l’estudiant a crear extensos projectes fotogràfics d’alta complexitat, a la vegada que a explorar els enfocaments més contemporanis de la fotografia.

El curs atrau estudiants de tot el món i emfasitza la innovació, experimentació i recerca teòrica i pràctica, i motiva els estudiants a involucrar-se activament amb la pràctica fotogràfica contemporània mitjançant publicacions, exposicions i la participació en projectes fotogràfics reals.

El curs ofereix un entorn dinàmic i apassionant per estudiar la pràctica de la fotografia, dotant els alumnes de coneixements avançats de fotografia, tant pràctics, tècnics com teòrics, que s’apliquen als projectes dels propis estudiants. Aquesta és una de les característiques del nostre Màster, l’ensenyament de la fotografia es col·loca al nivell de la pràctica fotogràfica contemporània. També es posa especial atenció en la difusió del treball fotogràfic, l’exposició i la publicació, i se centra en les raons per les quals el significat d’una imatge està determinat pel seu ús i contextualització.

Inspirant-se en l’experiència d’una àmplia gama de fotògrafs professionals, professors convidats i assessors tècnics, l’alumne millorarà els seus coneixements i habilitats gràcies a un seguit de projectes fotogràfics que es basen en la recerca pràctica. Al final del màster l’alumne serà capaç de realitzar un treball fotogràfic contemporani que utilitzi la fotografia de manera efectiva per expressar i comunicar eficaçment idees complexes, explorant més enllà dels límits específics de la pròpia fotografia amb l’objectiu de produir solucions innovadores per als nous escenaris i mètodes de visualització i contextualització de les imatges.
 

Máster en Fotografía y Diseño

Objectius

 • Proporcionar un context flexible però estructurat en què els estudiants puguin realitzar de forma rigorosa un projecte de recerca autodirigit els resultats del qual es materialitzin en la producció sistemàtica d’un cos de treball específic i original en el camp de la fotografia.
 • Proporcionar les eines visuals necessàries per poder construir un projecte fotogràfic des del principi a la fi.
 • Dotar els alumnes dels coneixements necessaris per poder expressar idees amb un projecte fotogràfic d’una manera eficaç.
 • Fomentar el desenvolupament de la reflexió crítica per part de cada estudiant com la base per al desenvolupament d’alumnes independents capaços d’avançar en les seves pròpies habilitats, coneixements i la pràctica professional i de recerca.
 • Proporcionar als estudiants els mitjans per establir i concebre el seu lloc de treball en el context de situacions acadèmiques i professionals rellevants i contemporànies, i debats.
 • Proporcionar a l’alumne les habilitats tècniques de la fotografia professional i ser capaç de sortir-se’n en qualsevol circumstància professional.
 • Comprometre’s amb un públic real, generar noves narratives desafiadores sobre la naturalesa del treball i la seva relació amb les formes de producció, difusió i consum canviants.
 • Proporcionar una formació multidisciplinària als professionals que s’especialitzen en l’àrea de la fotografia perquè puguin utilitzar la fotografia com una eina per expressar conceptes i idees.

Competències

Els estudiants que completin el curs amb èxit hauran:

 • Iniciat i posat en marxa un projecte individual autodirigit de recerca utilitzant mètodes de recerca, materials, tècniques i processos apropiats per a la pràctica del disseny.
 • Demostrat un coneixement profund i un compromís crític amb els contextos pràctics, teòrics i professionals rellevants del seu projecte i ser capaços de situar i interpretar la seva pròpia feina en aquest context.
 • Demostrat tenir la capacitat d’aplicar l’anàlisi, la síntesi i l’avaluació a una varietat de recursos externs i a la seva pràctica per inspirar i informar sobre la generació, el desenvolupament i l’aplicació d’idees originals.
 • Demostrat haver tractat el seu propi treball de forma reflexiva i avaluativa, la qual cosa els permeti actuar de forma independent en la identificació, la implementació i el manteniment de la recerca individual i la pràctica professional.
 • Demostrat la capacitat de comunicar de forma efectiva conceptes complexos i especulatius, mètodes i propostes de forma oral, escrita i visual.
 • Identificat el potencial per a la seva feina en contextos professionals específics i hauran desenvolupat els coneixements de comunicació apropiats per a la interacció amb el públic.
 • Demostrat la capacitat d’usar la fotografia com una eina per comunicar conceptes i idees de manera efectiva.

Galeria de projectes

Bedu

Farah Foudeh

Baikonur 97

Dimitriy Levdanski

Still (a) life

Hannah Woolf

My (m)other

Alice Cannara

In Silence

Lisa Attard

Being Disappeared

Tam Hoi Ying

Biopsias

Sabela Martínez Eiriz

Simplemente

Camilo Villegas

Morir

David Querol

Incomodarse

Julika Wiggers

Al Pie de la Letra

Denisse García

Time Traveling

Olivia Swarz

Home, not home

Ariadna Comas

Somnium

Maria Galindo

Error

Ber Arce

Saudade

Helena Ortiz

La Segarra

Josep Mª Rius

Love at Sight

Marta Pujades

Caleres

Mònica Figueras

Custodiar Espacios

Denisse García

Condición

Laura Peña

Estudis relacionats

MUDIC Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster
Master en disseny de packaging a ELISAVA

Màster en Disseny de Packaging

Màster
master en disseny publicitari i comunicación a ELISAVA

Màster en Disseny Publicitari i Comunicació

Màster
Màster en Disseny i Direcció d'art

Màster en Disseny i Direcció d'Art

Màster
Màster en Branding a ELISAVA

Màster en Branding

Màster
SISOMO. Màster en Creativitat Audiovisual. ELISAVA

Màster en Disseny i Creativitat Audiovisual

Màster