Back to top

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny de Packaging, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Eva Minguella

Durada // Horari

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al setembre i febrer // Dilluns, dimecres i dijous, de 17 h a 21.15 h

Idioma

Castellà i anglès en dues edicions independents

Preu

Curs 2017-2018: edició en castellà: 8.950 € (més 475 € en concepte de drets de matrícula)

Presentació

En un marcat en continua expansió, el packaging precisa de professionals amb la capacitat de comunicar, tant formal com gràficament, els atributs d’un producte. Dissenyar un envàs, avui dia, implica aportar al mercat productes que sedueixin pel seu llenguatge de comunicació i estiguin pensats amb consciència social i responsabilitat mediambiental. Aquest màster ofereix les eines adequades per conceptualitzar i desenvolupar projectes de packaging integrals, amb voluntat de formar dissenyadors especialitzats en aquesta disciplina.

Sol·licitud d'informació