Back to top

Màster en Disseny de Mobiliari

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny de Mobiliari, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Direcció

Ricard Ferrer

Crèdits

60 ECTS

Durada

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al setembre i febrer. Dimarts, dimecres i divendres.
De 17:00 h. a 21:15 h.

Idioma

Castellà. Alguns materials o conferències podran ser en anglès.

Preu

Curs 2018-19: 9.400€ (més 500€ en concepte de drets de preinscripció).
Curs 2019-20: 10.000€ (més 400€ en concepte de drets de preinscripció).

Requisits d'admissió

• Títol universitari o títol de graduat en Arquitectura, Enginyeria de producte, Disseny de producte o d'espai interior.
• Nivell alt de castellà.
• Domini de programes de planificació o disseny 2D o 3D.

Presentació

Com podem crear mobiliari capaç de resoldre les necessitats de l'entorn domèstic o de treball? Quin és el llenguatge i les referències bàsiques per a innovar?

El Màster en Disseny de Mobiliari desenvolupa, de manera específica, pràctiques professionals que configuren l'ofici de "moblista" o dissenyador de mobiliari. Aquesta disciplina presenta unes particularitats que la diferencien. Exigeix el coneixement d'un llenguatge i unes referències pròpies, presents en cada moble, un codi depurat en el transcurs del temps, que ens permet comunicar usos i actituds, i resol eficaçment aquells objectes que configuren les relacions en el nostre entorn domèstic o laboral.

Aquesta immersió en la realitat del moble, del present i del passat, ens obre les portes a la realitat industrial d'un sector que és avui un dels referents en la producció d'objectes d'avantguarda, amb modes i tendències pròpies, nous materials i tecnologies, que ens possibiliten avançar i innovar.

El Màster identifica i connecta diversos perfils professionals. Les tasques i projectes per desenvolupar responen a propostes realistes. Els professors encarregats de l'assessorament i seguiment dels projectes són professionals, i els diversos conferenciants i les visites programades responen a aquest mateix esperit.

El màster està estructurat en dos postgraus que ens permeten tenir una visió integral del sector. D'una banda, a la part "hàbitat", s'aborda la resolució de l'equipament per a l'espai domèstic, i, d'altra banda, a "contract", el mobiliari específic per a instal·lacions, col·lectivitats i elements urbans.
 

Máster en Diseño de Mobiliario

Objectius

El desenvolupament d'aquest Màster se centra en el treball intensiu en diversos projectes per a assolir els objectius següents:

 • Habilitar l'estudiant per al treball en grup o en col·laboració amb oficines tècniques, adaptant-se a noves situacions i avaluant les necessitats específiques d'un client a partir de l'anàlisi del seu catàleg i el seu producte.
 • Incorporar les diferents tècniques i metodologies que permetin projectar sense que es produeixi una diferenciació entre els aspectes conceptuals i constructius, desenvolupant, a la vegada, les pràctiques específiques que conformen l'ofici.
 • Adquirir hàbits en l'observació experta dels atributs del passat i del present, els quals determinen les característiques dels codis que ens permeten identificar objectes o solucions innovadores.
 • Assolir un coneixement avançat del sector identificant els fabricants i dissenyadors de referència, així com les línies o tendències actuals, i anticipar els escenaris i usos del futur.
 • Conèixer i dominar el llenguatge formal específic del sector per establir un diàleg fluid i coherent amb l'usuari, i incorporar els atributs desitjats correctament als projectes desenvolupats.
 • Conèixer els processos, tecnologies i materials, a més de les indústries auxiliars implicades, per a generar innovació real en el sector i aportar solucions viables tècnica i comercialment realistes.
 • Consolidar un Portafoli amb els projectes desenvolupats en el màster, on es mostrin les competències adquirides i el treball d'aspectes específics per a cada alumne com la marca personal.

Competències

 • Domini de les eines per al disseny de producte; orientades al sector del mobiliari; conceptuals i metodològiques; i de coneixement, tant de les tècniques de representació, com de processos i materials de producció associats, que siguin d'aplicació a:
  • Projectes de mobiliari per a industrials i fabricants de mercat per a la llar.
  • Projectes de mobiliari per a la llar especials a mida.
  • Projectes de mobiliari industrials per a col·lectivitats.
  • Projectes de mobiliari urbà.
  • Projectes de mobiliari entapissat.
  • Projectes d'elements de mobiliari singulars representatius per a col·lectivitats.
  • Projectes d'il·luminació.
 • Domini de la formalització i dels codis associats en projectes aplicat a les diferents disciplines.
 • Domini de les fases de treball i la planificació professional de projectes.
 • Domini de les competències per al desenvolupament de projectes en grups de treball.
 • Utilització dels recursos i codis necessaris per a comunicar-se amb els diferents agents implicats en el procés (clients i col·laboradors).

Galeria de projectes

L'OBSERVATEUR

Rocío Gambín i Javier Masa

Lalectora

Paula Fernández i Emilio González

BC Lamp / BA Lamp

Sergi Cabanas i Patricio Sturgeon

Nua

Belén Dávila, Clara Hernández, Clara Navarro

Pilou

Camila Pardo Gómez

Estudis relacionats

Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà a ELISAVA

Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà

Postgrau

Postgrau en Disseny de Mobiliari per a l'Hàbitat

Postgrau
Master en disseny i desenvolupament de producte

Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte

Màster
master-ingenieria-diseno-industrial-elisava

Màster en Enginyeria de Disseny Industrial

Màster
Postgrau en Modelatge Digital per Automoció i Producte a ELISAVA

Màster en Modelatge 3D per a Automoció i Producte

Màster
Master in Design for Emergent Futures. IAAC. ELISAVA

Master in Design for Emergent Futures

Màster