Back to top

Màster en Disseny de Mobiliari

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny de Mobiliari, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Edició

9a i 10a

Durada

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al Setembre i al Febrer

Crèdits

60

Idioma

Castellà. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Horari

Dimarts, dimecres i divendres, de 17h a 21.15h

Destinataris

Graduats Superiors en Disseny. Enginyers Industrials. Enginyers Tècnics en Disseny Industrial. Arquitectes. Llicenciats en Belles Arts. Professionals amb experiència acreditada en aquest camp d’activitat.

Direcció

Ricard Ferrer

Preu

Curs 2016-2017: 8.750€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula). / Curs 2017-2018: 8.950€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

 

Al Màster en Disseny de Mobiliari es desenvolupen de manera específica les pràctiques professionals que configuren un ofici, el de moblista o dissenyador de mobles. Aquesta disciplina té unes particularitats que la diferencien d’altres especialitats en disseny. Exigeix el coneixement d’un llenguatge i unes referències pròpies que s’han anat desenvolupant i depurant al llarg del temps i que ens han permès resoldre amb solvència els objectes que configuren el nostre entorn domèstic o laboral.

Aquesta immersió en la realitat del moble, del present i del passat,ens obre les portes a la realitat industrial d’un sector que avui és un dels referents en la producció d’objectes d’avantguarda, amb modes i tendències pròpies, nous materials i tecnologies que ens permeten avançar i innovar, tot proposant productes que millorin la qualitat del nostre entorn.

Objectius

El desenvolupament d’aquest Màster es focalitza en el treball intensiu en diversos projectes per tal d’assolir els següents objectius:

Estructura

Diploma de Postgrau en Disseny de Mobiliari per a Col·lectivitats, Contract i Urbà

En aquest Postgrau s’aborden específicament els aspectes que tenen a veure amb el moble de producció industrial orientat a equipar espais per a col·lectivitats, ja siguin públics o privats.

Es tracta, en definitiva, de resoldre objectes mobles que ajudin a crear les condicions per desenvolupar activitats essencials fora de l’àmbit domèstic, com  poden ser auditoris, aularis, oficines, hotels i espais de restauració, instal·lacions esportives, espai urbà, etc.

El Postgrau està estructurat amb els següents mòduls:

 

Diploma de Postgrau en Disseny de Mobiliari per a l’Hàbitat

El programa planteja la disciplina del disseny de mobiliari domèstic industrial i a mida des d’una perspectiva especialitzada que fa referència a un coneixement històric del moble com a objecte social i cultural.

Aquest postgrau s’estructura a partir dels següents mòduls:

Professorat

A continuació tens el llistat de professors que imparteixen classe en el marc d'aquest programa, així com un breu resum de la seva trajectòria professional.

Direcció

RICARD FERRER
Dissenyador de producte per ELISAVA i la “Llotja”, Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona, BA Top-Up in Design per la Universitat de Southampton i la Winchester School of Arts. Professor a ELISAVA i director del Màster en Disseny de Mobiliari. www.ferrerbcn.com

Sol·licitud d'informació