Back to top

Màster en Disseny de l'Espai Interior

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny de l’Espai Interior, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Edició

24a i 25a (edició en castellà) / 2a i 3a (edició en anglès)

Durada

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al Setembre i Febrer

Crèdits

60

Idioma

Grups en castellà i en anglès. Grup en castellà: És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Horari

Dilluns, dimecres i divendres, de 17h a 21.15h

Destinataris

Graduats superiors en Disseny. Arquitectes. Arquitectes tècnics, enginyers de l’edificació. Llicenciats en Belles Arts. Perfils professionals o acadèmics amb experiència acreditada en els diversos camps d’aquest estudi.

Direcció

Agustí Costa i Curriu, Ricardo Guasch Ceballos i Joaquim Matutano i Ros (edició en castellà) i Joaquim Matutano i Ros, Ricardo Guasch Ceballos, Daniela Hartmann i Pep Wennberg (edició en anglès)

Preu

Curs 2016-2017: edició en castellà: 8.750€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula). / Curs 2017-2018: edició en castellà: 8.950€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

 

El Màster en Disseny de l’Espai Interior és un programa d'un sol any dissenyat per adquirir coneixements avançats en la teoria i la pràctica del disseny dels espais interiors a través de dos programes de postgrau. Tant el Diploma de Postgrau d'Espai Interior, Perímetres Privats com el Diploma de Postgrau de Disseny de l'Espai de Treball centren la seva atenció en les canviants condicions socials, econòmiques, tecnològiques i ambientals que repercuteixen en l'espai domèstic, així com en entorns de treball.

 

Estructura

Diploma de Postgrau en Disseny de l’Espai Interior. Perímetres Privats

El programa s’estructura en els mòduls següents:

MÒDUL DE CRITERIS PER AL DISSENY DE L’ESPAI INTERIOR

APROXIMACIÓ TEÒRICA AL PROCÉS DEL DISSENY INTERIOR

  • Procés de disseny d’interiors domèstics: primers passos, exploracions de comprovació inicial, desenvolupament del projecte, pressupostos i direcció d’obra.
  • Reflexions teòriques: habitatge avui, criteris espacials, color, etc.

Professorat

DANIEL AYUSO. Dissenyador gràfic. Partner i director creatiu de Clase BCN. Professor de Grau en Disseny d’ELISAVA.

ESTHER BROSA LINARES. Doctora Arquitecta.

ANTONIO BUSTAMANTE. Arquitecte ergònom. Professor de l’Ecole Athenaeum d’Architecture et Design de Lausana (Suïssa).

Direcció

Equip de direcció de l'edició en castellà:

AGUSTÍ COSTA I CURRIU
Arquitecte tècnic i interiorista amb estudi professional propi. Professor de Grau en Disseny d’ ELISAVA.

RICARDO GUASCH CEBALLOS
Doctor en Arquitectura amb estudi professional propi g s arquitectura. Responsable de l’Àrea d’Espai i Arquitectura de màster a ELISAVA. Director Acadèmic d’ELISAVA entre 2011 i 2014. Professor associat a la ETSAV-UPC entre 1993 i 2011.

JOAQUIM MATUTANO I ROS
Arquitecte i Màster Universitari en Disseny i Comunicació, amb estudi professional propi. Professor de Grau en Enginyeria d’Edificació a ELISAVA. Responsable de producció de l’àrea de Ciències i Tecnologia.

Objectius

  • Aprofundir en les característiques de producció específica de les diferents modalitats del disseny amb relació a l'espai de treball.
     
  • Conèixer els requisits de les entitats corporatives.
     
  • Valorar la incidència de les noves tecnologies en el condicionament de l'espai físic.

Sol·licitud d'informació