Back to top

Màster en Disseny de l'Espai Interior

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny de l’Espai Interior, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Ricardo Guasch Ceballos i Joaquim Matutano i Ros (edició en castellà) i Joaquim Matutano i Ros, Ricardo Guasch Ceballos, Daniela Hartmann i Pep Wennberg (edició en anglès)

Durada // Horari

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al setembre i al febrer // Dilluns, dimecres i divendres, de 17.00 h a 21.15 h.

Idioma

Grups en castellà i en anglès (grup en castellà: és recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma)

Crèdits

60

Preu

Curs 2017-2018 (edició en castellà): 8.950 € (més 475 € en concepte de drets de matrícula) // Curs 2018-2019: 9.400 € (més 500 € en concepte de drets de matrícula)

Presentació

 

El Màster en Disseny de l’Espai Interior és un programa d'un sol any dissenyat per adquirir coneixements avançats en la teoria i la pràctica del disseny dels espais interiors a través de dos programes de postgrau. Tant el Diploma de Postgrau d'Espai Interior, Perímetres Privats com el Diploma de Postgrau de Disseny de l'Espai de Treball centren la seva atenció en les canviants condicions socials, econòmiques, tecnològiques i ambientals que repercuteixen en l'espai domèstic, així com en entorns de treball.

 

Sessió informativa


Mira la sessió informativa en streaming en aquest enllaç

Sol·licitud d'informació