Back to top

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny de l’Espai Comercial: Retail Design, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Carmen Malvar

Durada // Horari

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al setembre i al febrer // Grup en Castellà: dimarts, dijous i divendres, de 17.00 h a 21.15h. Grup en Anglès: dimarts, dijous i divendres, de 10h a 14.15h.

Idioma

Grups en castellà i anglès (grup en castellà: és recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma)

Preu

Curs 2017-2018 (edició en castellà): 9.700 € (més 475 € en concepte de drets de matrícula) // Curs 2018-2019: 9.850 € (més 500 € en concepte de drets de matrícula)

Presentació

 

Aquest màster està destinat als professionals que volen adquirir un coneixement complet en el camp del disseny de retail. Ara bé, dins el camp del retail hi ha moltes disciplines que cobrirem per tal que puguis moure’t amb total professionalitat. 

Sol·licitud d'informació