Back to top

Màster en Disseny i Direcció de Projectes per a Internet

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny i Direcció de Projectes per a Internet, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Nota informativa

Els estudiants han de tenir coneixements bàsics dels llenguatges HTML i CSS a un nivell de principiant. També es pressuposen nocions bàsiques de disseny gràfic.

Edició

17a i 18a

Durada

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al Setembre i al Febrer

Crèdits

60

Idioma

Castellà i anglès. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Horari

Dimarts, dimecres i dijous, de 17h a 21.15h.

Destinataris

Graduats Superiors en Disseny. Llicenciats en Ciències de la Comunicació. Llicenciats en Enginyeria de Telecomunicacions i/o Informàtica. Professionals amb experiència acreditada en l'àmbit del disseny. Perfils professionals o acadèmics amb experiència acreditada.

Direcció

David Casacuberta, Ariel Gursenzvaig i Rosa Llop

Preu

Curs 2016-2017: 8.750€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula). / Curs 2017-2018: 8.950€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

 

Internet és avui dia el lloc on més ens informem, comprem i relacionem, per la qual cosa és indispensable formar professionals capaços d’entendre la total transformació que aquest volum d’informació comporta i que sàpiguen aprofitar el seu potencial per al creixement social i econòmic.
En aquest programa proporcionem una oferta formativa aplicada que comprèn tots els aspectes necessaris perquè l’estudiant adquireixi les competències i coneixements que li permetin emprendre, dirigir, dissenyar i implementar projectes, serveis i aplicacions per a Internet.

Objectius

Els principals objectius d’aquest programa són:

  • Conèixer la filosofia, els mecanismes i la dinàmica d’Internet per concebre aquest espai de creació i tecnologia com a un llenguatge propri.
     
  • Entendre la importància de l’experiència d’usuari com a una disciplina que dóna sentit al treball conjunt de tecnologia, disseny i interacció.
     
  • Proporcionar els coneixements interdisciplinaris necessaris per ser capaç de dissenyar i implementar llocs web i web apps funcionals centrats en l’usuari i les seves necessitats.

Estructura

Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web

El Diploma de Postgrau en Disseny i Direcció de Projectes Web d’estructura a partir de les següents àrees temàtiques, que s’integren en un projecte transversal que es desenvolupa durant el curs:

Diploma de Postgrau en Disseny d’Aplicacions i Serveis per a la Xarxa

El Diploma de Postgrau en Disseny d’Aplicacions i Serveis per a la Xarxa s’estructura a partir de les àrees temàtiques següents, que s’integren a un projecte transversal que es desenvolupa durant el curs.

Professorat

L’equip docent del programa està format exclusivament per reconeguts professionals en actiu i amb experiència en el món de la docència universitària. Alguns dels professors principals són:

Direcció

David Casacuberta, Ariel Gursenzvaig i Rosa Llop

Sol·licitud d'informació