Back to top

Màster en Disseny i Direcció d'Art

Dades bàsiques

Titulació

Màster en disseny i direcció d’art. Títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Jordi Cano

Crèdits

60 ECTS

Durada

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al setembre i febrer / / dilluns, dimecres i divendres de 17:00h a 21:15h.

Idioma

Castellà

Preu

Curs 2018-19: 9.400 € (més 500 € en concepte de drets de preinscripció)
Curs 2019-20: 10.000 € (més 400 € en concepte de drets de preinscripció)

Requisits d'admissió

• Graduats Superiors en Disseny Gràfic, Comunicació audiovisual, Comunicació i Publicitat, Belles Arts, etc.
• Perfils professionals relacionats amb la fotografia, art, moda, il·lustració, etc.
• Perfils professionals amb experiència acreditable en el sector.
• Experiència professional acreditable.
• Nivell alt de castellà.
• Presentació d'un portafolis.

Presentació

Quin és el paper del director d'art en la complexa tasca de conceptualització visual i gràfica dels missatges en un context com l'actual?

En un futur molt proper, tota empresa requerirà un director d'art, responsable de l'estratègia estètica, que unifiqui els missatges corporatius i que ajudi la companyia a connectar amb el seu client de la manera més directa i sensible possible.

El Director d’Art conceptualitza i dirigeix. És el creatiu encarregat de la concepció visual i gràfica dels missatges, que s’ocupa fonamentalment de definir l'estratègia estètica. Investiga i elabora l'univers específic de referents visuals a proposar i dirigir a especialistes, dissenyadors gràfics, fotògrafs, il·lustradors, arquitectes, realitzadors... per controlar la unitat estètica del projecte.

Màster en Disseny i Direcció d’Art s'articula a través de dos postgraus, el Diploma de Postgrau en Disseny i Estratègies de Comunicació i el Diploma de Postgrau en Direcció d'Art. El seu objectiu principal és formar professionals capaços de tenir una visió estratègica i global de la comunicació, amb domini de les competències i funcions pròpies del director d'art, per poder crear i dirigir projectes en el camp dels missatges visuals.

 

Máster en Diseño y Dirección de Arte

 

Objectius

Formar nous professionals amb una visió i un pensament estratègics cap a la comunicació i el disseny, per aconseguir solucions reals i eficients als problemes plantejats.

Destacar el paper central de la comunicació estratègica com a factor d’anàlisi, de diferenciació i de posicionament, tant per a les organitzacions del sector privat com del sector públic.

Estimular les habilitats de l’alumnat i dotar-lo d’eines perquè pugui dissenyar una acció estratègica global i multicanal.

Executar els exercicis pràctics en contextos reals, tot reflexionant sobre els canvis i les tendències que els nous mitjans (Paid, Owned, Earned) estan incorporant en matèria de comunicació i disseny.

Formar professionals a nivell teòric i pràctic dins la creació i direcció de projectes en l’àmbit visual, amb l'objectiu que dominin les competències i les funcions pròpies del director d’art.

Fomentar la immersió en la cultura audiovisual, fomentant la multidisciplinarietat i la interacció dels llenguatges i plataformes creatives (música, teatre, cinema, fotografia, recursos audiovisuals, rendiment, etc.).

Establir diferents línies de treball teòric i pràctic per l’anàlisi i control de l’eficàcia del missatge persuasiu audiovisual.

Competències

- Capacitat per planificar un projecte integral de la comunicació estratègica multicanal, des del diagnòstic a la presentació final.

- Capacitat per analitzar l'entorn, a partir de les necessitats comunicatives, tot determinant quins són els elements clau, els grups d'interès i els processos que intervenen directament i indirectament en l'àmbit de la nostra acció i concretar una Proposta de valor.

- Capacitat per entendre, assimilar i utilitzar la diversitat de llengües, suports i canals amb l’objectiu d'articular estratègies integrals de comunicació capaç de connectar els clients amb els usuaris.

- Habilitat per comprendre les bases de la comunicació a nivell biològic i aplicar-les a projectes persuasius.

- Habilitat per aplicar i adequar els diferents coneixements implícits en la disciplina del disseny en diferents artefactes de comunicació amb una finalitat predefinida.

- Capacitat per establir el criteri propi, en la presa de decisions en processos creatius i argumentar-los després d'analitzar i comparar diferents possibilitats.

- Capacitat per entendre els diferents registres audiovisuals, mitjançant els seus atributs morfològics i semàntics i aplicar-los a projectes creatius.

- Habilitat en la generació de nous mons possibles de mètodes projectuals disruptius.

- Capacitat de coordinar o dirigir equips multidisciplinaris que treballin en un projecte específic, generant una edició instruccional, clara i estimulant.

- Habilitats en l’exposició, l'argumentació i presentació de projectes en públic.

- Capacitat per treballar en equip i per l’acceptació de rols en situacions complexes.

Galeria de projectes

Piràmide hologràfica

Jade Young, Róger Zambrano, Anna Puigdemasa

World Tour. Chinese Man

Alexandra Bellotta, Sandra Domper, Emilia Kaitazoff, Lais Vieira

The Hero Behind the Heroes

Jorge Alvear, Jade Young, Róger Zambrano, Diana Vera

com-elisava.com

Estudis relacionats

Postgrado en Diseño y Estrategias de Comunicación ELISAVA

Postgrau en Disseny i Estratègies de Comunicació

Postgrau
Postgrau en Dirección d'Art a ELISAVA

Postgrau en Direcció d'Art

Postgrau
MUDIC Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster
Màster en Fotografia i Disseny ELISAVA

Màster en Fotografia i Disseny

Màster
Master en disseny de packaging a ELISAVA

Màster en Disseny de Packaging

Màster
master en disseny publicitari i comunicación a ELISAVA

Màster en Disseny Publicitari i Comunicació

Màster
Màster en Branding a ELISAVA

Màster en Branding

Màster
SISOMO. Màster en Creativitat Audiovisual. ELISAVA

Màster en Disseny i Creativitat Audiovisual

Màster