Back to top

Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Edició

23a i 24a

Durada

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al Setembre i al Febrer

Crèdits

60

Idioma

Castellà. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Horari

Dilluns, dimarts i dimecres, de 17h a 21.15h

Destinataris

Graduats superiors en Disseny. Enginyers en Disseny Industrial. Titulats universitaris en els camps de l’enginyeria, la tecnologia, la producció o el disseny. Arquitectes. Professors universitaris dels camps de l’enginyeria, la tecnologia, la producció o el disseny. Perfils professionals amb experiència en aquest àmbit.

Direcció

Josep Puig i Xavier Riudor

Preu

Curs 2016-2017: 8.750€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula). / Curs 2017-2018: 8.950€ (més 475€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

 

Del concepte inicial al desenvolupament del producte final, tot passant per les diferents fases del procés de disseny i enginyeria. Aquest és el recorregut de l’oferta formativa del Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte.

El Diploma de Postgrau en Concepte de Producte incideix en la potenciació de l’etapa inicial del projecte de disseny amb mètodes i recursos que permetin obtenir conceptes innovadors.

El Diploma de Postgrau en Desenvolupament de Producte incideix en l’aportació de coneixements sòlids sobre les darreres tecnologies de fabricació que ofereix la indústria, i els diferents materials disponibles al mercat, per tal de desenvolupar el producte de la forma més senzilla, eficaç i econòmica possible.

Objectius

Els objectius del programa són:

  • Proporcionar recursos que facilitin l’obtenció de conceptes per a productes innovadors.
     
  • Conèixer la situació actual de la pràctica professional del disseny de producte i les seves perspectives de futur.
     
  • Relacionar l’activitat projectual amb el debat i l’anàlisi sobre aspectes socials i culturals de la producció contemporània.

Estructura

Diploma de Postgrau en Concepte de Producte

MÒDUL CONCEPTE DE DISSENY
Es presenten temes d’actualitat inherents a la cultura del projecte i relacionats amb el context social, econòmic i cultural. Aquestes matèries tenen una temàtica pròpia, però alhora poden relacionar-se amb els projectes que es duran a terme al llarg del curs.

 

MÒDUL RECURSOS DE REPRESENTACIÓ
Pràctica de recursos de representació i comunicació que s’utilitzen actualment a l’àmbit professional del disseny de producte. També s’inclou un capítol dedicat a les tècniques d’obtenció de maquetes ràpides de treball. La presentació de les diferents matèries té un caràcter eminentment informatiu d’actualitat i no es tracta en cap cas de cursos instrumentals sobre cadascuna d’elles.

 

MÒDUL PROJECTE
Es busca l’acord i la concurrència d’interessos amb empreses representatives del model actual de gestió i producció en un context globalitzat, empreses que decideixen i dissenyen al nostre país i fabriquen totalment o parcial en economies emergents. L’objectiu consisteix a realitzar projectes de recerca dins l’àmbit del disseny d’acord amb uns convenis de col·laboració que siguin interessants per a les tres parts: alumnes, escola i empresa. Cadascun d’aquests projectes es realitza amb el suport de professors tutors de l’Escola per gestionar-ne el desenvolupament i responsables de projectes representants de l’empresa. Convenis realitzats amb PLAY, HEWLETT PACKARD, COSMIC, ROCA SANITARIO, LAMP Lighting, VALIRA, EDUCA-BORRÁS, LAKEN, EL NATURALISTA, ZOBELE, TECH-ROCK, ESPORTIVA AKSA I PANDO.

 

MÒDUL ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
Introduir a l’estudiant les habilitats de comunicació, la Gestió dels projectes, l’estratègia empresarial del disseny i el seu registre i protecció. Objectius d’aprenentatge: conèixer les bases de la gestió. Capacitat de calcular honoraris i pressupostos, el seguiment del procés de desenvolupament del projecte, millorar la capacitat de millorar l’expressió i argumentar les propostes.

 

Diploma de Postgrau en Desenvolupament de Producte

Aquest programa de postgrau aporta les eines i els coneixements tècnics necessaris per portar a terme de manera resolutiva i eficaç un projecte d’enginyeria de producte. Per això és necessari conèixer les tecnologies CAD i CAE actuals,  el mètode de selecció dels materials més adequats, els diferents processos de fabricació existents en el mercat i els possibles mecanismes d’unió i assemblatge entre les peces d’un producte.  D’aquesta manera i partint dels requeriments del briefing del projecte, es podrà realitzar amb èxit un projecte de desenvolupament que serà viable tecnològicament.

És imprescindible una visió global de tot el procés, per poder prendre les decisions més encertades en cada una de les fases del procés de desenvolupament d‘un nou producte.

 

MÒDUL 1:  TECNOLOGIES CAD / CAE

En aquest mòdul l’estudiant aprendrà a modelar qualsevol producte en 3D utilitzant les eines CAD i a aplicar càrregues i condicions de contorn a una determinada peça i al conjunt, per analitzar el seu comportament estructural i tèrmic. D’aquesta manera el redisseny i optimització del producte es realitzarà amb justificacions tècniques. La presentació del producte mitjançant renders, vídeo de l’assemblatge i vídeo de funcionament dels mecanismes, serà clau per l’èxit del projecte.

 

MÒDUL 2 : MATERIALS I PROCESSOS DE FABRICACIÓ.

En aquest mòdul s’aprèn a analitzar i seleccionar els diferents tipus de materials que existeixen en el mercat, tenint en compte les seves característiques mecàniques, tèrmiques, elèctriques, òptiques … Es treballaran les aplicacions actuals de les ceràmiques tècniques, metalls, materials compostos, polimèrics, adaptatius i els materials intel·ligents.

 

MÒDUL 3: PROJECTES EMPRESES

Un dels punts claus del Postgrau en Desenvolupament de Producte és la relació amb les empreses que col·laboren en el Postgrau. Els briefings dels projectes proposats tenen un seguiment setmanal per part de les empreses col·laboradores. Els diferents professionals del postgrau, també col·laboren tutoritzant aquelles parts dels Projectes Finals en les que són experts.

 

MÒDUL 4: WORKSHOPS I VISITES A EMPRESES

Coneixement de les diferents tecnologies de fabricació i dels nous materials, realitzant workshops i visites in situ a les diferents empreses, fundacions i centres tecnològics que col·laboren en el marc del màster. Aquests workshops i visites permeten un contacte molt proper amb la realitat professional actual. Visites a: PLAY, LAMP, Fundació CIM, Centre Tecnològic ASCAMM, Centre de Materials MATER, etc.

Professorat

A continuació tens el llistat de professors que imparteixen classe en el marc d'aquest programa, així com un breu resum de la seva trajectòria professional.

Direcció

Josep Puig, Xavier Riudor i Marta Janeras

Sol·licitud d'informació