Back to top

Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Direcció

Josep Puig
Xavier Riudor

Crèdits

60 ECTS

Durada

Anualment es realitzen dues edicions amb inici al setembre i febrer. Dilluns, dimarts i dimecres de 17:00h a 21:15h.

Idioma

Castellà. Alguns materials o conferències podran ser en anglès.

Preu

Curs 2018-19: 9.400€ (més 500€ en concepte de drets de preinscripció).
Curs 2019-20: 10.000€ (més 400€ en concepte de drets de preinscripció).

Requisits d'admissió

• Titulació universitària de grau o superior o diplomatura.
• Preferentment titulacions de grau en disseny i de grau en enginyeria en disseny industrial.
• Nivell alt de castellà.

Presentació

Com han de ser els nous productes que necessitarem? De quines eines i habilitats cal disposar per modelar, representar i simular el comportament d’un producte, seleccionant el material i el procés de fabricació més adequat​?

El recorregut de l'oferta formativa del Màster en disseny i Desenvolupament de Producte comprèn des del concepte inicial fins al desenvolupament del producte final, passant per les diferents fases del procés de disseny i enginyeria.

En el Postgrau en Concepte de Producte s'implica als participants en projectes d'investigació en disseny, dins de la dimensió del producte industrial. En el curs es treballen simultaniament el disseny experimental i projectes reals a partir de la col·laboració amb empreses. La connexió d'aquests dos pols es el nostre recurs propi generador de conceptes pels futurs productes industrials. En el Diploma de Postgrau en Desenvolupament de Producte s'incideix en aportar coneixements sòlids sobre les últimes tecnologies de fabricació que ofereix la indústria, les eines de simulació i renderització d’un producte i els diferents materials disponibles en el mercat, per tal de desenvolupar el producte de la manera més senzilla, eficaç i econòmica possible.

El màster està orientat a l'especialització i actualització dels professionals i postgraduats de diferents sectors, en especial professionals de l'àmbit del disseny i de la enginyeria de desenvolupament de producte. La majoria dels professionals que col·laboren en la docència del Màster provenen d'aquests àmbits.

Un dels punts claus de l'èxit del Màster en Disseny de Producte és la relació amb les empreses que col·laboren amb el curs, ja que aquestes realitzen un recolzament i assessorament continuat al grup d’estudiants, per tal de poder desenvolupar el briefing del projecte proposat. Les visites a centres tecnològics i empreses permeten un contacte molt directe amb la realitat professional actual.  Algunes de les empreses que disposen de disseny i producció pròpia i amb les quals s'ha col·laborat des dels seus inicis o es col·labora en l'actualitat són: Play, Hewlett Packard, Cosmic, Roca Sanitario, Santa&Cole, Simon, Figueras, Valira, Lamp Lighting, Educa Borras, Laken, El Naturalista, Teck-Rock, Zobele Group, Esportiva Aksa, Pando, IMC Toys, Taurus, Solac, Crevin, Signes, FujiFilm, Cata y Madel.

Máster en Diseño y Desarrollo de Producto

Objectius

 • Potenciar la fase inicial del procés de disseny mitjançant: 1) l'aplicació de tècniques de creativitat; 2) recursos de disseny centrat en l'usuari; 3) mètodes de disseny experimental. 
 • Conèixer la situació actual del disseny de producte, a través dels dissenyadors participants en el curs procedents de les agències i estudis més rellevants del sector. 
 • Experimentar els coneixements adquirits mitjançant la realització de projectes reals amb empreses. Aquestes empreses són productores i tenen el seu centre de decisió a Espanya. Col·laborem amb firmes representatives de diversos sectors del producte industrial.
 • Proporcionar coneixements sòlids sobre les últimes tecnologies de la indústria i els diferents materials que ofereix el mercat, per tal de desenvolupar el producte de la manera més senzilla, efectiva i econòmica.
 • Conèixer la viabilitat tecnològica i els costos de producció d'un projecte per poder prendre les millors decisions durant el seu desenvolupament.
 • Estudiar i valorar les decisions concretes que es prenen en un projecte de desenvolupament de producte a través de l'exposició i la discussió de projectes reals realitzats per empreses.
 • Aprendre a utilitzar diferents eines de CAD (Computer Aided Design) / CAE (Computer Aided Engineering) que permeten representar, visualitzar i simular el comportament d’un producte, per tal de garantir la viabilitat i el correcte funcionament del producte final.

Competències

Transversals:

 • Capacitat d’identificar oportunitats i definir conceptes de disseny.
 • Capacitat d’argumentar i representar conceptes i d’expressar i defensar les propostes de disseny i les decisions tècniques realitzades.
 • Capacitat per treballar amb equips multidisciplinars per la gestió de nous productes. 

Específiques:

 • Capacitat per realitzar projectes de nous productes, des de la fase conceptual fins el desenvolupament tècnic.
 • Capacitat de valorar les implicacions funcionals, estètiques, culturals, tecnològiques, econòmiques i de comunicació del nou producte a desenvolupar.
 • Capacitat d’aplicar les tècniques creatives de referència, així com els recursos d’expressió i gestió més efectius.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits de selecció de materials, processos de transformació i simulació estructural i cinemàtica, al projecte de redisseny o d’optimització d’un producte.
 • Capacitat d’utilització dels prototips com a eina de validació dels projectes d’empresa realitzats.
 • Capacitat per aplicar les eines de CAD/CAM/CAE, per generar qualsevol geometria 3D, imatges renderitzades de qualitat i vídeos de muntatge i funcionament del producte.

Galeria de projectes

Mod

Diversos autors

2015

Diversos autors

Nimble

Diversos autors

Flÿk

Diversos autors

My cook wrap

Diversos autors

Estudis relacionats

Postgrau en Concepte de Producte a ELISAVA

Postgrau en Concepte de Producte

Postgrau

Postgrau en Desenvolupament de Producte

Postgrau
master-ingenieria-diseno-industrial-elisava

Màster en Enginyeria de Disseny Industrial

Màster
Màster en Disseny de Mobiliari

Màster en Disseny de Mobiliari

Màster
Postgrau en Modelatge Digital per Automoció i Producte a ELISAVA

Màster en Modelatge 3D per a Automoció i Producte

Màster
Master in Design for Emergent Futures. IAAC. ELISAVA

Master in Design for Emergent Futures

Màster