Back to top

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny Escenogràfic, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Direcció

Sebastià Brosa i Mireia Cusó

Durada // Horari

Anualment es realitza una edició de setembre a juliol // Dilluns, dimecres i dijous, de 17.00 h a 21.15 h.

Idioma

Castellà: idioma d’ impartició del programa. Anglès: Comprensió oral i escrita a nivell mig. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma

Preu

Curs 2018-2019: 9.400 € (més 500 € en concepte de drets de matrícula)

Presentació


Moltes de les innovacions en l’àmbit escènic a nivell internacional dels darrers anys han emergit del desenvolupament escenogràfic. La contribució del disseny és clau i obre un camp d’exploració artística i tècnica enfocada a la producció d’espectacles de primera línea.

Sol·licitud d'informació