Back to top

Màster en Disseny Escenogràfic

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny Escenogràfic, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

Direcció

Sebastià Brosa
Mireia Cusó

Crèdits

60 ECTS

Durada

De setembre a juliol.
Dilluns, dimecres i dijous.
De 17:00 h. a 21:15 h.

Idioma

Castellà. Alguns materials o conferències podran ser en anglès.

Preu

Curs 2019-2020: 10.000 € (més 400 € en concepte de drets de preinscripció).

Requisits d'admissió

• Títol universitari o títol de graduat en disseny gràfic propi d'universitat.
• Experiència professional acreditable.
• Nivell alt de castellà.
• Nocions bàsiques del paquet Adobe.

Presentació

Com explotar les qualitats artístiques i conceptuals de l'escenografia? Quines són les tècniques i tecnologies associades a la creació escenogràfica?

Moltes de les innovacions en l'àmbit escènic a nivell internacional dels últims anys han emergit del desenvolupament escenogràfic. La contribució del disseny és clau i obre un camp d'exploració artística i tècnica enfocada a la producció d'espectacles de primera línia.

El Màster en Disseny Escenogràfic és un programa professionalitzador que propicia el descobriment d'una disciplina vinculada a les arts escèniques i audiovisuals en la qual els participants s'introduiran en el disseny d'entorns ambientals immersius, abordant la creació escenogràfica des d'una òptica polièdrica i contemporània gràcies a la complementarietat dels dos mòduls que la formen. D'una banda, el Mòdul en Disseny Escenogràfic explora l'escenografia des de la vessant artística i conceptual. De l'altra, el Mòdul en Tècniques Escenogràfiques aprofundeix en les tècniques i tecnologies associades a la creació escenogràfica. Aquesta vessant és un complement de valor indispensable que permet una formació global i inèdita en l'àmbit de l'escenografia.

Des del punt de vista del dissenyador i amb un enfocament tant tècnic com artístic, el màster engloba els àmbits teatral, cinematogràfic, publicitari, musical i, en general, aquells esdeveniments que requereixin un suport físic o algun artefacte per a la ficció. Així, els continguts del postgrau emfatitzen especialment la vessant més tècnica, literària i poètica per tal d'aprofundir i posar a prova suports i formats escenogràfics.

El màster explora les arts escèniques des del disseny per tal d'adquirir els coneixements per dirigir i produir un projecte escenogràfic per al teatre, cinema, televisió, publicitat, òpera o grans esdeveniments. El programa proporciona convenis de pràctiques amb companyies, escenògrafs i productores de primer nivell als alumnes participants que superin el màster amb solvència.

Máster en Diseño Escenográfico

 

Objectius

L'objectiu principal del màster és aprofundir en l'escenografia com una especialitat del disseny vinculada a les arts escèniques i audiovisuals, abordant la creació de suports espacials per a teatre, òpera, circ, concerts, dansa, grans esdeveniments, televisió i cinema, des d'una òptica artística i tècnica.

 • Adquirir la capacitat de desenvolupar i dirigir un projecte escenogràfic: des de la interpretació del text dramàtic, guió cinematogràfic, libretto operístic, guió d'un espectacle, fins a la conceptualització espacial.
 • Conèixer les principals plàstiques escenogràfiques que fan possible el trasllat del guió a l'espai, de la mà de professionals de l'escena contemporània.
 • Explorar l'aplicació d'aquests coneixements tant en l'àmbit de l'escenografia per a espectacles en directe com en el dels espectacles registrats.  
 • Aquest mòdul es correspon amb l'actual programa de Postgrau en Disseny Escenogràfic d'ELISAVA-IDEC.
 • Assimilar el funcionament tècnic de diversos tipus d'espais escènics per a conèixer les característiques i potencials dels espais on s'insereixen les escenografies.
 • Aprofundir en tècniques i tecnologies associades al disseny escenogràfic, amb especial atenció a les diferències entre els formats en directe i els gravats.  
 • Conèixer els paràmetres de construcció, muntatge i producció escenogràfica que influeixen en el disseny d'una escenografia.

Competències

 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i resolució de problemes en contextos multidisciplinaris relacionats amb les arts de l'espectacle en viu i projectes escenogràfics audiovisuals.
 • Adquisició i millora de les tècniques relacionades amb les diferents disciplines tant per a espectacles de directe com audiovisuals.
 • Domini de les fases de treball i la planificació professional de projectes de disseny escenogràfic, tant per a directe com per a registrades.
 • Adquisició de tècniques de representació i posada en escena.
 • Acostament a les diferents disciplines que intervenen en la posada en escena, és a dir, escenografia, attrezzo, vestuari, maquillatge, luminotècnia, efectes especials...
 • Domini de la formalització dels projectes previs necessaris per a dissenyar una posada en escena (directe i audiovisual)
 • Acostament als diferents departaments que intervenen en el treball d'una posada en escena, i la relació que s'estableix entre ells.
 • Ús dels recursos i codis necessaris per comunicar-se amb els diferents agents implicats en el procés de disseny i producció de la posada en escena (clients i departaments vinculats).

Galeria de projectes

7 Pecats Capitals

Raquel Bonillo

Stop Motion

Diversos autors

Caïm i Abel

Diversos autors

La Ratonera

Renata Banderas, Amaia Garate

Estudis relacionats

Máster Diseño Espacio Interior ELISAVA

Màster en Disseny de l'Espai Interior

Màster
Postgrau en Espai Interior i Perímetres Privats

Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Perímetres Privats

Postgrau
Postgrado en Diseño de Espacio de Trabajo de ELISAVA

Postgrau en Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball

Postgrau
Master’s Degree in Temporary Space Design ELISAVA.

Màster en Disseny d'Espais Temporals: Exhibició, Esdeveniment, Pop-up

Màster
Máster en Retail Design | Máster en Barcelona

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Màster
Postgrau Retail Design Shopping

Postgrau en Retail Design. Disseny i Espai: Shopping

Postgrau

Postgrau en Retail Design. Disseny i Concepte: Branding

Postgrau
Máster en Diseño de Interiores para Hoteles, Bares y Restaurantes

Màster en Disseny d'Interiors per a Hotels, Bars i Restaurants

Màster
Postgrau en Disseny d'Interiors per a Hotels i New Hostelling d'ELISAVA

Postgrau en Disseny d'Interiors per a Hotels i New Hostelling

Postgrau