Back to top

Màster en Disseny d’Espais per a la Salut

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny d’Espais per a la Salut, títol oficial expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Direcció

Patricio Martínez
Maximià Torruella

Crèdits

60 ECTS

Durada

Curs 2019-2020
De setembre a juliol
Dilluns, dimarts i dijous
De 17:00 h. a 21:15 h.

Idioma

Castellà. Alguns materials o conferències podran ser en anglès

Preu

A consultar

Requisits d'admissió

• Títol universitari o títol de graduat propi d’universitat
• Experiència professional acreditable
• Formació bàsica de software de disseny d'interiors
• Nivell alt de castellà

Presentació

Com projectar o adequar espais per a la salut per a que siguin moderns i pròpiament saludables? Quin paper hi juguen els valors funcionals i emocionals que aporta un dissenyador?

Existeix avui una demanda creixent per al disseny d'espais destinats a la cura de la salut que va molt més allà dels entorns sanitaris tradicionals ampliant la cadena de valor del sector a nous programes i models de negoci que acaben definint una gran varietat de noves tipologies en l'àmbit de la salut.

Per aquesta raó, actualment s'obre un ampli camp d'actuació en l'exercici professional del disseny i l'arquitectura, tant en l’adequació i modernització dels centres especialitzats per a la salut –centres mèdics, clíniques especialitzades, consultoris, farmàcies de carrer, residències sòcio-sanitàries, etc.-, com per la consideració de la condició saludable dels espais habitats en general.

El paper del dissenyador d’interiors és avui capital, en tant que al tradicional concepte d’acolliment, allotjament i  assistència que comporten unes activitats sempre basades en la proximitat i en l'atenció al client, s'uneix avui l'exigència d'atorgar nous valors funcionals i emocionals als espais, en resposta als nous comportaments i anhels d'una societat en contínua transformació, i als quals sens dubte el promotor busca respondre.

Aquest màster aprofundeix en totes aquestes qüestions des d'una òptica avançada i innovadora centrada en l'experiència dels seus usuaris i focalitzada en les necessitats dels clients. Capacita professionalment per abordar i liderar tècnicament aquesta temàtica, atenent a qüestions com la complexitat funcional, la flexibilitat al canvi continu, la incorporació de noves tecnologies, l'eficiència energètica, el disseny per a tots i la utilització de materials saludables, entre d’altres.

Però també va més enllà, habilitant al futur professional per abordar d'una manera sensible i creativa la resolució d'aquests espais cuidant des de l'ambientació fins als aspectes comunicatius amb una visió global i pluridisciplinar que li dotarà d'una base projectual sòlida per a desenvolupar aquests conceptes en diversos contextos segons les últimes tendències del sector. Un abordatge del projecte sempre des de l'àmbit del disseny d'interiors, el disseny industrial de mobiliari i la senyalística.

Máster en Diseño de Espacios para la Salud

Objectius

L'objectiu és preparar a l'estudiant per afrontar el procés creatiu, no només resolent l'organització dels espais i la seva ambientació, sinó també analitzant els hàbits i maneres d'ús i, en conseqüència, practicar metodologies que incentivin la innovació i el desenvolupament de conceptes originals no només dels espais, sinó també dels materials, mobiliari i equipament que hi son presents.

Al màster es treballaran:

 • Capacitats per desenvolupar-se professionalment i desenvolupar projectes atenent als interessos corporatius i dels clients
 • Capacitat crítica per a la interpretació de les claus de negoci del sector de la sanitat.
 • Coneixement detallat sobre el sector sanitari i la seva cadena de valor.
 • Comprensió de la casuística empresarial del sector al moment actual i tendències de futur.
 • Capacitat analítica de diferents exemples pràctics i casos d’èxit.
 • Comprensió i control de l’espai del projecte d'interiorisme de l’entorn sanitari.
 • Capacitat per al treball en equip.
 • Capacitats creatives.
 • Capacitat de comunicació dels projectes i les idees.

Competències

 • Coneixement de les fases de treball i realització d'un projecte professional en l'àmbit del disseny interior d’espais sanitaris.
 • Bona aptitud per la indagació documental sobre el camp específic d'aquest programa d'estudis.
 • Bona resolució en l'expressió pública d'idees i projectes propis.
 • Avaluar un encàrrec professional del sector en qualsevol de les seves tipologies i reconèixer les necessitats reals del client.
 • Generar  propostes innovadores i creatives dins de l’àmbit objecte del programa.
 • Dominar tot el procés creatiu des de la conceptualització fins a la realització del projecte i el seu perceptiu manteniment.
 • Resoldre la integració de totes les instal·lacions tècniques que conflueixen en el projecte.
 • Controlar les diverses disciplines implicades, com ara l’equipament mèdic, mobiliari, gràfica aplicada, il·luminació, etc.
 • Dominar la relació amb els agents involucrats en el projecte.
 • Coneixement detallat de totes les eines i estratègies que configuren i aporten valor afegit a un projecte de l’àmbit sanitari.
 • Coneixement detallat dels espais que configuren els diferents models de centres sanitaris.
 • Biblioteca de materials i detalls constructius més habituals.
 • Coneixement detallat de l’organització funcional dels diferents tipus de centres sanitaris.
 • Coneixement de les eines de treball que garanteixen la consecució de les atmosferes més adequades per a cada espai i centre de les experiències de l’usuari.

Estudis relacionats

Máster en Diseño de Interiores para Hoteles, Bares y Restaurantes

Màster en Disseny d'Interiors per a Hotels, Bars i Restaurants

Màster
Máster en Retail Design | Máster en Barcelona

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Màster
Màster en Disseny Escenogràfic

Màster en Disseny Escenogràfic

Màster
Master’s Degree in Temporary Space Design ELISAVA.

Màster en Disseny d'Espais Temporals: Exhibició, Esdeveniment, Pop-up

Màster
Máster Diseño Espacio Interior ELISAVA

Màster en Disseny de l'Espai Interior

Màster