Back to top

Màster en Arquitectura Efímera i Disseny d'Espais Temporals

Dades bàsiques

Titulació

Màster en Disseny d'Espais Efímers, títol propi expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Edició

26a

Durada

Anualment es realitza una edició de Setembre a Juliol

Crèdits

60

Idioma

Castellà. És recomanable tenir coneixements bàsics d’anglès, ja que alguns materials o conferències impartides podran donar-se en aquest idioma.

Horari

Dilluns, dimarts i dijous, de 17h a 21.15h

Destinataris

Arquitectes. Dissenyadors d’Interiors. Dissenyadors de Producte. Dissenyadors Gràfics. Graduats en Belles Arts. Professionals amb experiència acreditada en camps relacionats.

Direcció

Roger Paez i Blanch i Toni Montes Boada

Preu

8.750€ (més 450€ en concepte de drets de matrícula).

Presentació

L’arquitectura efímera i el disseny d’espais temporals són en aquests moments activitats a l’alça que engloben  una àmplia gamma de formats consolidats en l’àmbit cultural i emergents en l’àmbit comercial.

La intervenció en l’espai públic, l’exposició, l’esdeveniment o els dispositius pop up es tracten de manera independent des de diversos àmbits del disseny sense ser entesos com un cos disciplinari cohesiu.

El Màster en Arquitectura Efímera i Disseny d’Espais Temporals proposa un aprofundiment global en el món dels formats efímers amb l’objectiu de proporcionar un utillatge conceptual i instrumental comú.

Objectius

L’objectiu principal del Màster en Arquitectura Efímera i Disseny d’Espais Temporals d’ ELISAVA 2015-2016 és la formació integral de dissenyadors i projectistes en l’àmbit dels espais efímers.

Aquesta formació suposa l’adquisició de les capacitats següents:

  • Desenvolupar la capacitat de Recerca
  • Desenvolupar la capacitat de Pensament estratègic
  • Desenvolupar la capacitat de Treball multi disciplinar i  de Negociació amb la resta d’agents implicats en el procés de projecte

Estructura

El Màster en Arquitectura Efímera i Disseny d’Espais Temporals és una unitat orgànica estructurada en dos semestres, dins de cadascun dels quals es tracten dues àrees temàtiques específiques, de manera que el Màster treballa un total de quatre àrees temàtiques.

INTRODUCCIÓ AL MÀSTER
Benvinguda i introducció general al MEATS, presentació del perfil acadèmic i professional dels directors i dels professors troncals, i sessió informal de coneixement mutu i networking.

SEMESTRE 1: ESPAIS EFÍMERS CULTURALS
Mòdul 1: Fonaments temàtics i metodològics

Metodologia

La metodologia és comuna per a tot el Màster, i es basa en tres grans eixos:

Recerca

  • El conjunt del Màster s’entén com un programa de recerca. Aprofitant l’oportunitat que ofereix l’educació universitària de postgrau, el conjunt dels mòduls fomentaran la formalització del coneixement i la sistemàtica que implica la recerca. Es posarà especial èmfasi en la innovació tant dels processos com de les solucions de disseny.
     
  • El Màster treballarà amb socis externs que actuaran de clients, en el sentit que participaran en acotar l’àmbit de recerca i les problemàtiques concretes a treballar. Un dels socis serà del sector comercial mentre que l’altre serà del sector cultural.

Professorat

Professors troncals
Professors responsables d’un mòdul concret. Són professionals de reconegut prestigi en l’àmbit temàtic del qual són responsables.

JORDI QUERALT I SUAU (Unitat 2.1) www.queraltsuau.com  
Arquitecte (ETSALS, Barcelona) i Màster en Producció Artística i Recerca (Belles Arts UB, Barcelona). Des del seu estudi a Barcelona, espais per l’acció, desenvolupa projectes on espai, temps i narrativa són indissociables: espais escènics, direcció artística, instal•lacions i disseny expositiu. És docent en grau, màster i workshops en arquitectura i disseny.

MERCÈ ALSINA (Unitat 3.1) www.murcritic.org 
Doctorant en Història i Teoria de les Arts. Crítica d'art i comissària independent. Ha comissariat més de cent exposicions, com a directora artística de les galeries ARTUAL i GALERIA 44 (Barcelona), i altres com ara: Museu Abelló, Mollet; Palau Robert, Barcelona; Axe Actuel, Toulouse; Studio Oggetto, Milà; Aqua Viva, Nàpols. Coeditora de continguts de “murcritic”, una plataforma de recursos documentals d'art i pensament contemporani.

Direcció

​Roger Páez i Blach i Toni Montes Boada

Sol·licitud d'informació