Back to top

Dades bàsiques

Titulació

Graduat/da en Enginyeria de Disseny Industrial - Grau en Enginyeria de Disseny Industrial, títol homologat expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Perfils formatius

Els perfils formatius del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial són: Disseny de Producte, Desenvolupament de Producte i Gestió de Producte.

Durada // Horari

4 anys // 1r i 2n curs: entre les 08:00 i les 14:30 hores | 3r curs. Assignatures obligatòries: entre les 15:15 i les 21:45 hores | 4t curs. Assignatures obligatòries: entre les 15:15 i les 21:45 hores | 3r i 4t curs. Assignatures optatives: matí o tarda en funció de l’assignatura

Places nou accés

115

Crèdits

240 ECTS (60 ECTS per curs acadèmic)

Preu

150,50 € / ECTS (possibilitat de pagament fraccionat en 3 parts: 15 dies després de matrícula, 15 de novembre, 31 de desembre)

Idioma

Català / Castellà / Anglès

Data d'inici

25 de setembre

Nota de tall 2017-18

5

Presentació

 

El Grau Universitari en Enginyeria de Disseny Industrial forma futurs professionals capacitats per dissenyar, redissenyar, gestionar i desenvolupar productes. Unes capacitats projectuals i tècniques que li permeten convertir una idea de disseny en una solució industrial

L’alumne aprèn a analitzar i determinar les necessitats de l’usuari i del producte, tot identificant oportunitats d’innovació i de mercat en un marc únic de sinèrgies entre l’enginyeria i el disseny que singularitza l’oferta formativa d’ELISAVA. L’estudiant adquireix les competències necessàries per gestionar recursos i coneixements socials, científics i tecnològics.​

Objectius

El Grau en Enginyeria de Disseny Industrial d’ELISAVA té per finalitat oferir els coneixements i les competències necessàries per al desenvolupament integral d’un producte, des de la seva creació fins a la seva col·locació en el mercat (contemplant totes les fases del seu cicle de vida).

Estructura

Els estudis de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial tenen una durada de quatre cursos acadèmics. 

Els dos primers cursos estan formats per assignatures bàsiques i obligatòries amb una doble vessant. D’una banda, s’estudien les eines científico-tècniques, d’expressió i representació necessàries per a la resolució tècnica i desenvolupament del producte. D’altra banda, es realitza una immersió en la cultura del disseny necessària per al desenvolupament de la professió, la contextualització i formalització del producte i el desenvolupament del projecte.

 

Calendari Acadèmic GEDI 2015-2016

Pla d'estudis

Relació d'assignatures del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial:

Descarrega't aquí la taula d'assignatures

1r Curs

1r Trimestre

Metodologia de l'enginyeria de disseny industrial

Matemàtiques

Estètica i disseny I

Dibuix de representació

 

2n Trimestre

Mecànica

Expressió artística 

Estètica i disseny II

Matèria

 

3r Trimestre

Disseny assistit per ordinador 2D

Física de materials

Mecànica de materials

Processos industrials

 

2n Curs

1r Trimestre

Disseny assistit per ordinador 3D

Expressió gràfica I

Selecció de materials

Mecanismes

 

2n Trimestre

Expressió gràfica II

Fluids i electromagnetisme

Tecnologia mecànica

Disseny i producte I

 

3r Trimestre

Mètodes estadístics

Informàtica

Disseny i producte II

Tecnologia de fluids i electromagnetisme

 

3r Curs

1r Trimestre

Usos acadèmics en terminologia específica en anglès I

Òptica i calor

Utillatges

Projectes I

Empresa, producte i mercat

 

2n Trimestre*

Assignatura 1 de menció**

Assignatura 2 de menció**

Optativa

 

3r Trimestre*

Assignatura 3 de menció**

Assignatura 4 de menció**

Optativa

 

4t Curs

1r Trimestre

Planificació de producte

Pla d'empresa

Usos acadèmics en terminologia específica en anglès II

Motlles

Projectes II

 

2n Trimestre

Assignatura 5 de menció**

Assignatura 6 de menció**

Optativa/Pràctiques curriculars

 

3r Trimestre

Treball Fi de Grau (TFG)

* Trimestres d'intercanvi internacional
** A determinar en funció del desplegament del curs 

 

Optatives

Mencions

Inserció laboral i sortides professionals

La col·laboració amb el sector empresarial forma part del dia a dia de l’Escola. Un fet que possibilita que els alumnes puguin participar en projectes reals d’empresa. Aquesta experiència fa créixer l’excel·lència del procés d’aprenentatge de l’estudiant. El converteix en un enginyer amb la capacitat d’afrontar rigorosa i metodològicament una investigació complexa que aporti resultats aplicables al desenvolupament de projectes de disseny estratègic.

Un model internacional propi

El model educatiu d’ELISAVA és propi i únic al país, una especificitat que es basa en la interacció entre enginyeria i disseny. Parteix d’un posicionament innovador que es fonamenta en gran part en una comprensió internacional de la cultura de l’enginyeria i el disseny. Una exigència que sorgeix d’un mercat global, on l’enginyer desenvolupa habilitats claus per sortejar l’ambigüitat d’allò nou.

Qualitat i indicadors de la titulació

ELISAVA Escola Universitària de Barcelona. Disseny i Enginyeria posa molt d’èmfasi en l’aplicació d’un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ_ELISAVA) que faciliti l’acompliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA); Sistema el qual vincula aquests processos d’avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal adaptar-lo a la realitat canviant de l’Escola. 

En aquest espai es pot consultar tota la informació pública relativa a la política de qualitat d’ELISAVA i a les mesures més destacades relatives a la millora de la seva gestió i serveis, així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de la titulació, indicadors de satisfacció i de totes les activitats que estan vinculades a aquesta titulació. 

 

Documentació SGIQ_ELISAVA

Indicadors de l'ensenyament

Memòria de verificació

Resolució de verificació

Informe de verificació ANECA

Inscripció al RUCT

Informe de seguiment AQU 2013

Informes de seguiment

Autoinforme d'acreditació

Informe definitiu AQU d'acreditació

Pla d'Acció Tutorial

Equip Acadèmic

 

Sol·licitud d'informació