Back to top

Dades bàsiques

Titulació

Graduat/da en Disseny - Grau en Disseny, títol homologat expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Perfils formatius

Les mencions del Grau en Disseny d’ELISAVA són: Disseny Gràfic, Disseny d'Interacció Digital, Disseny de Producte i Disseny d’Espai.

Durada

4 anys

Places nou accés

175

Crèdits

240 ECTS (60 ECTS per curs acadèmic)

Preu

146,50 € / ECTS

Idioma

Català / Castellà

Horari

1r i 2n curs: entre les 08:00 i les 14:30 hores | 3r curs. Assignatures obligatòries: entre les 08:00 i les 14:30 hores | 4t curs. Assignatures obligatòries: entre les 15:15 i les 21:45 hores | 3r i 4t curs. Assignatures optatives: matí o tarda en funció de l’assignatura

Data d'Inici

Setembre

Presentació

El Grau Universitari en Disseny forma futurs professionals capacitats per utilitzar la creativitat, la comunicació i la tecnologia com a eines per transformar l’entorn i generar noves realitats. Durant la realització d'aquests estudis, l’alumne adquirirà les competències per coordinar, integrar i articular tots els factors que participen en la generació de nous productesespais i elements de comunicació gràfica.

Objectius

El Grau en Disseny d’ELISAVA és fruit d’una llarga experiència de més de cinquanta anys impartint estudis en aquest àmbit del coneixement, entenent la professió del dissenyador com un instrument modernitzador de la societat i dinamitzador de la cultura. El grau representa, per tant, un model propi sorgit d’aquest llarg recorregut que parteix d’un aprofundiment rigorós en els camps del coneixement circumscrits al procés que va de la conceptualització i creació a la producció i el consum dels productes de disseny.

Estructura

Els estudis de Grau en Disseny tenen una durada de quatre cursos acadèmics. L’eix vertebrador dels estudis són les assignatures de l’àrea de projectes, que des de “Fonaments del Projecte” de 1r curs fins al “Treball Final de Grau", aprofundeixen en la complexitat i l’especificitat de les diverses fases del procés de disseny.

 

Calendari Acadèmic GDIS 2015-2016

Pla d'estudis

Relació d'assignatures del Grau en Disseny:

1r Curs

1r Trimestre

Metodologia del disseny

Matemàtiques per al disseny

Fonaments del projecte I

Principis del dibuix

 

2n Trimestre

Geometria aplicada

Forma, materials i tècniques

Fonaments del projecte II

Serveis i societat de consum

 

3r Trimestre

Matèria i ciència

Fonaments del projecte III 

Objectes, figures i espai 

Arquitectura, disseny i modernitat

 

2n Curs

1r Trimestre

Dibuix analìtic

Física per al disseny

Projectes I

Arquitectura, disseny i contemporaneïtat

 

2n Trimestre

Dibuix de representació i interpretació

Laboratori digital

Projectes II

Tècniques I

 

3r Trimestre

Dibuix per al disseny

Projectes III

Tècniques II

Processos i productes sostenibles

 

3r Curs

1r Trimestre

Projecte global I

Producte, context i usuari

Usos acadèmics en terminologia específica en anglès I

Disseny, economia i empresa

Gestió del disseny

 

2n Trimestre*

Comunicació I de menció

Tècniques / Tecnologies I de menció

Optativa

 

3r Trimestre*

Comunicació II de menció

Tècniques / Tecnologies II de menció

Optativa

Trimestres d'intercanvi internacional

 

4t Curs

1r Trimestre

Projecte global II

Noves tendències en disseny

Usos acadèmics en terminologia específica en anglès II

Tecnologia, interacció i societat

Innovació

 

2n Trimestre

Comunicació III de menció

Tècniques / Tecnologies III de menció

Optativa / Pràctiques curriculars

 

3r Trimestre

Treball Fi de Grau (TFG)

 

Optatives

Mencions

Inserció laboral i sortides professionals

Som un centre universitari reconegut per la capacitat de generar i transferir coneixement al sector dels negocis. Cada vegada són més les empreses que entren en contacte amb nosaltres atretes per la capacitat contrastada d’implementar projectes de recerca i d’innovació. Fer possible que els alumnes puguin participar en projectes d’empresa genera situacions reals d’aprenentatge que fan créixer l’excel·lència del procés formatiu dels nostres estudiants. Tenir una connexió directa amb el món empresarial durant els estudis els permet conèixer la realitat que configurarà la seva futura vida professional.

Un model internacional propi

El Grau en Disseny d’ELISAVA forma futurs professionals capacitats per crear productes, espais i elements de comunicació per millorar l’entorn humà. Aquests estudis promouen  la comprensió internacional de la cultura del disseny per tal que l’estudiant participi activament en el context universitari europeu, i a la vegada garanteixen la seva capacitació professional plenament integrada en el mercat mundial.

Qualitat de les titulacions

ELISAVA Escola Universitària de Barcelona. Disseny i Enginyeria posa molt d’èmfasi en l’aplicació d’un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat que faciliti l’acompliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA); Sistema el qual vincula aquests processos d’avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal adaptar-lo a la realitat canviant de l’Escola. 

En aquest espai, doncs, es publicarà tota la informació relativa a la política de qualitat d’ELISAVA i a les mesures més destacades relatives a la millora de la seva gestió i serveis així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de la titulació i de totes les activitats que hi estan vinculades. 

 

Documentació Qualitat de les titulacions

Indicadors dels ensenyaments

Memòries d'activitat

Informes de seguiment de la titulacions: GDIS

Sol·licitud d'informació