Back to top

Dades bàsiques

Titulació

Graduat/da en Disseny - Grau en Disseny, títol homologat expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Perfils formatius

Les mencions del Grau en Disseny d’ELISAVA són: Disseny Gràfic, Disseny de Producte, Disseny d’Espai i Disseny d'Experiències Interactives.

Durada // Horari

4 anys // 1r i 2n curs: entre les 08:00 i les 14:30 hores | 3r curs. Assignatures obligatòries: entre les 08:00 i les 14:30 hores | 4t curs. Assignatures obligatòries: entre les 15:15 i les 21:45 hores | 3r i 4t curs. Assignatures optatives: matí o tarda en funció de l’assignatura

Places nou accés

170

Crèdits

240 ECTS (60 ECTS per curs acadèmic)

Preu

149 € / ECTS (possibilitat de pagament fraccionat en 3 parts: 15 dies després de matrícula, 15 de novembre, 31 de desembre)

Idioma

Català / Castellà / Anglès

Data d'Inici

25 de setembre

Nota de tall 2017-18

5

Presentació

 

Volem formar a les persones que lideraran i definiran el futur, a partir de repensar constantment els límits del disseny. Per això, ELISAVA forma a dissenyadors capaços de resoldre problemes i satisfer necessitats en la relació de l'individu amb el seu entorn i d'utilitzar el disseny com a eina de reflexió, posicionament i transformació tant de l'individu com de la societat, les estructures culturals i l'entorn físic.

 

Escola pionera en disseny a Espanya, ELISAVA sempre ha entès aquesta disciplina com un instrument per transformar el món a través de la creativitat i la innovació. Amb l'experiència que atorguen més de 50 anys ensenyant aquesta matèria, el nostre centre ha creat un model d'estudis propi que avui dia conjuga la definició clàssica del disseny, basada en la solució de problemes i en la satisfacció de necessitats, juntament amb la faceta més actual que el descriu com una eina de reflexió i de transformació social.

En conseqüència, ELISAVA presenta una proposta formativa generalista i integradora, que atorga especial rellevància al caràcter interprofessional del disseny i a la seva importància com a element de coneixement i millora de l'entorn artificial i també com a eina per al debat i per l’expressió artística a través del disseny crític i especulatiu. Un perfil hàbil per integrar valors socials, econòmics i mediambientals en el procés de disseny, amb una sòlida cultura projectual i destresa per a comunicar conceptes.

Per tant, formem dissenyadors amb l’habilitat per dialogar amb professionals d'altres disciplines i afrontar reptes actuals i futurs com poden ser l’escassetat de recursos, la contaminació o l’envelliment de la població, així com amb la capacitat de decisió i d’influència per a generar nous elements de comunicació, productes, serveis i entorns socials que millorin el dia a dia de les persones.

Mencions

 

A partir del segon any del Grau en Disseny, els alumnes escullen assignatures pròpies de la menció en la que volen especialitzar-se:

Menció en Disseny Gràfic

Menció en Disseny de Producte

Menció en Disseny d’Espai

Menció en Disseny d'Experiències Interactives

Des del tercer any del Grau, podran aprofundir en la disciplina escollida o bé crear un perfil més polivalent conjugant assignatures d’altres mencions.

Competències

 

Entre les competències a desenvolupar pels alumnes del Grau en Disseny destaquem les següents:

 • Desenvolupar una actitud creativa d'experimentació (dibuixar, construir, testejar, prototipar…) per tal d'extreure’n conclusions i explorar aportacions rellevants i innovadores.
 • Saber detectar les necessitats dels usuaris i interpretar el context històric, social, cultural, econòmic i tecnològic per crear una visió personal i creativa del disseny amb la que configurar noves realitats.
 • Elaborar un projecte de disseny que sigui coherent amb un posicionament personal  per a expressar inquietuds (socials, medi ambientals, polítiques, ètiques, estètiques).
 • Identificar el potencial propi per posar-lo en valor i també les mancances per millorar-les, a més d’aprendre a treballar amb autonomia i en equip, de manera organitzada i optimitzant els recursos disponibles.
 • Resoldre projectes de disseny complexos dialogant amb professionals d'altres àmbits (enginyers, arquitectes, artistes, antropòlegs, sociòlegs, etc.) i gestionar coneixements propis d'altres disciplines de forma resolutiva.
 • Saber anticipar les necessitats del futur.

Sortides professionals

 

Els alumnes podrán desenvolupar la seva feina en àmbits com per exemple: 

 • Disseny d'espais (espais interiors, disseny d'estands, muntatge d'exposicions, espai públic, escenografia, muntatges efímers, aparadorisme).
 • Disseny industrial o disseny de producte (mobiliari, il·luminació, mobilitat, packaging, objectes i accessoris, així com també tot tipus de productes, sistemes, serveis i experiències).
 • Disseny gràfic i comunicació visual (direcció d’art, imatge corporativa, disseny editorial, disseny web, cartellisme, disseny d'informació, packaging, il·lustració, tipografia, wayfinding).
 • Disseny d’interacció (disseny web, disseny audiovisual, multimèdia, experiència d’usuari, disseny d’interacció, disseny d’interfícies digitals, disseny de productes i entorns interactius, disseny de serveis i experiències).
 • Educació i recerca en disseny (crítica, investigació, desenvolupament teòric i pedagògic del disseny).
 • Gestió i coordinació de projectes (promoció i divulgació).
 • Equips de disseny multidisciplinars.

Pla d'estudis

 

Consulta a continuació la relació d'assignatures del Grau en Disseny (Branca de Coneixement Arts i Humanitats) per als alumnes que iniciïn els estudis de grau a partir del curs 2018-19:

Descarrega't aquí la taula d'assignatures


FB Formació Bàsica
OB Obligatòria
OP Optativa*
*Las assignatures optatives de 2n i 3r curs varien segons la menció

Curs 1

1 Trimestre

Descobrir (FB 8 ECTS)

Principis Bàsics del Disseny I (FB 8 ECTS)

Introducció al Disseny (FB 4 ECTS)

 

2 Trimestre

Anàlisi (FB 8 ECTS)

Principis Bàsics del Disseny II (FB 8 ECTS)

Història del Disseny (FB 4 ECTS)

 

3 Trimestre

Forma (FB 8 ECTS)

Principis Bàsics del Disseny III (FB 4 ECTS)

Disseny Contemporani (FB 8 ECTS)

 

Curs 2

1 Trimestre

Taller I (OP 4 ECTS)

Projecte I (OP 12 ECTS)

Context i usuari (OB 4 ECTS)

 

2 Trimestre

Taller II (OP 4 ECTS)

Projecte II (OP 12 ECTS)

Tecnologia i Disseny (OB 4 ECTS)

 

3 Trimestre

Taller III (OP 4 ECTS)

Projecte III (OP 4 ECTS)

Projecte Transversal I (OB 8 ECTS)

Noves Tendències (OB 4 ECTS)

 

Curs 3

1 Trimestre

Experimentació I (OP 4 ECTS)

Projecte Optatiu Menció I (OP 12 ECTS)

Context I Usuari II (OP 4 ECTS)

 

2 Trimestre

Experimentació II (OP 4 ECTS)

Projecte Optatiu Menció II (OP 12 ECTS)

Teoríes crítiques I (OP 4 ECTS)

 

3 Trimestre

Experimentació III (OP 4 ECTS)

Projecte Optatiu Menció III (OP 4 ECTS)

Projecte Transversal II (OP 8 ECTS)

Teoríes crítiques II (OP 4 ECTS)

 

Curs 4

1 Trimestre

Investigació TFG (OB 4 ECTS)

Projecte Global I (OB 12 ECTS)

Tecnologia i Societat (OB 4 ECTS)


2 Trimestre

Taller Transversal TFG (OB 4 ECTS)

Projecte Global II (OB 12 ECTS)

Gestió del Disseny (OB 4 ECTS)

 

3 Trimestre

Treball Fi de Grau (OB 16 ECTS)

Difusió TFG (OB 4 ECTS)

 

Consulta a continuació la relació d'assignatures del Grau en Disseny (Branca de Coneixement Enginyeria i Arquitectura) per als alumnes que han iniciat els estudis de grau fins al curs 2017-18:

Qualitat i indicadors de la titulació

 

ELISAVA Escola Universitària de Barcelona. Disseny i Enginyeria posa molt d’èmfasi en l’aplicació d’un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ_ELISAVA) que faciliti l’acompliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA); Sistema el qual vincula aquests processos d’avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal adaptar-lo a la realitat canviant de l’Escola. 

En aquest espai es pot consultar tota la informació pública relativa a la política de qualitat d’ELISAVA i a les mesures més destacades relatives a la millora de la seva gestió i serveis, així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de la titulació, indicadors de satisfacció i de totes les activitats que estan vinculades a aquesta titulació. 

 

Documentació SGIQ_ELISAVA

Indicadors de l'ensenyament

Memòria de verificació

Resolució de verificació

Informe de verificació ANECA

Inscripció al RUCT

Informe de seguiment AQU 2012

Informes de seguiment

Autoinforme d'acreditació

Informe definitiu AQU d'acreditació

Pla d'Acció Tutorial

Equip Acadèmic 2018-2019

 

Direcció i professorat

Sol·licitud d'informació